“ประธานหอการค้าโคราช” วอนเร่งจัดตั้งรัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน ฝาก “พรรคก้าวไกล” แกนนำจัดตั้งรัฐบาลทำตามนโยบายหาเสียงส่งเสริม Start Up และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ NeEC พร้อม 2 โปรเจ็กต์ “มอเตอร์เวย์” และ “อุโมงค์ทางลอด” กลางเมือง ตั้งความหวัง ส.ส.โคราช พรรคแกนนำรัฐบาลผลักดันนโยบายพัฒนาเมืองย่าโม

นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ตนอยากฝากไปยังพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอยากให้เร่งดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาของประเทศ สำหรับในส่วน กกต.ตนก็อยากให้เร่งสรุปรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ได้โดยเร็วโดยไม่ต้องใช้ระยะเวลาถึง 60 วัน”

“นอกจากนี้ อยากจะฝากข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลใหม่ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งประเทศ นอกจากนี้อยากให้ทางพรรคก้าวไกลที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงในเรื่องของการให้โอกาสแก่บรรดา Start Up และอยากให้ส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor : NeEC – Bio Economy ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ ที่เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น”

“ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา นั้นมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางภาคอีสาน และอีกเรื่องคือโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ซึ่งอยากให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศและประชาชนทางภาคอีสาน”

“นอกจากนี้ ตนยังมองว่าจากผลการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มี ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย 12 คน และจากพรรคก้าวไกล ที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีก 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คนนั้นอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ตนมองว่ามันคือโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมาที่จะมี ส.ส.อยู่ในฝั่งของรัฐบาลเกือบทั้งจังหวัด ซึ่งจะทำให้ในเรื่องของนโยบายในการพัฒนาท้องที่นั้นจะมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้โครงการต่างๆ ที่ยังค้างคาไม่แล้วเสร็จนั้นมีโอกาสที่จะทำให้แล้วเสร็จได้ภายในวาระ 4 ปี”

“สำหรับโครงการที่ตนมองว่าถ้าแล้วเสร็จนั้นจะส่งผลดีต่อจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสาน คือ โครงการ “มอเตอร์เวย์” ซึ่งมีการเลื่อนกำหนดการให้บริการมาหลายครั้งแล้ว และอีก 1 เรื่องที่สำคัญก็คือโครงการ “อุโมงค์ทางลอด” ภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อที่เป็นการลดปัญหาด้านการจราจรและทำให้การเดินทางและการขนส่งเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการรองรับปริมาณของรถที่จะเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาหากโครงการมอเตอร์เวย์แล้วเสร็จ”

“ซึ่งตนตั้งความหวังไว้กับว่าที่ ส.ส. พรรคก้าวไกลที่ได้รับชัยชนะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ทั้ง 3 เขต ว่าจะช่วยผลักดันโครงการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาให้แล้วเสร็จทั้งโครงการมอเตอร์เวย์ และโครงการการขุดอุโมงค์ทางลอดและโครงการอื่นๆ เพื่อช่วยพัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางภาคอีสาน”

“นอกจากนี้ ในนามหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา อยากจะเห็นประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้า อยากให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงของประชาชน และช่วยกันประคับประคองประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” นายสุดที่รักกล่าว