“กรมทางหลวง” ลุยแล้วฟื้นชีพโปรเจ็กต์เก่า “อุโมงค์ทางลอดแยกเทอร์มินอล21โคราช” มูลค่า 480 ล้าน หลังเคยถูกชาวโคราชคัดค้านและเบรกโครงการไป 10 กว่าปี ล่าสุด! พร้อมรีเทิร์นกลับมาเตรียมสร้างปีนี้ พร้อม “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก” มูลค่า 850 ล้าน เล็งสร้างอุโมงค์ทางลอดแพ็คคู่พร้อมกัน จะได้แก้ปัญหาจราจรติดช่วงก่อสร้างครั้งเดียวจบ เสร็จไม่เกิน 3 ปี นักธุรกิจโดนกระทบโวยรถไม่ติดจริง คาดเสียหายรอบโครงการปีละพันล้าน!

วันที่ 19 พ.ค.66 ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา “แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2” จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดแยกนครราชสีมาหรือ อุโมงค์ทางลอดแยกเทอร์มินอล เพื่อรับฟังแนวทางการก่อสร้าง พร้อมเสนอแนะหรือแสดงความต้องการ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ก่อสร้าง

โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพรชัย ศิลารมย์ อดีตผู้อำนวยการแขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 2 นายชิตพล เหล่าอัน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และนายทวีศักดิ์ ศักดิ์นานนท์ นายช่างโครงการฯ ชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจ โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของสถานประกอบการและประชาชนชาวโคราชร่วม 200 คน

นายพรชัย ศิลารมย์ กล่าวว่า “สภาพการจราจรคับคั่งบน ถ.มิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมืองโคราช บริเวณทางแยกนครราชสีมา ซึ่งมีปริมาณรถต่อวันประมาณ 1.2 แสนคัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพทั้งการเดินทางไม่สะดวกและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นเวลากว่า 10 ปี กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด”

“แต่มีเสียงคัดค้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าและชาวโคราชส่วนหนึ่ง ทำให้ต้องชะลอโครงการ ที่ผ่านมาได้จัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจร รวมทั้งเพิ่มช่องทางจราจร แต่ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางอย่างเพียงพอ รวมทั้งทีปัญหาหลากหลาย”

“โดยนำผลการศึกษามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เพื่อเสนอโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางแยกนครราชสีมา รูปแบบ 2 ช่องจราจร รองรับการจราจรบน ถ.มิตรภาพ จาก จ.ขอนแก่น เลี้ยวขวาไป จ.สระบุรี รวมระยะทาง 1,181 เมตร เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องปิดเส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ทำให้การสัญจรไม่สะดวกคล่องตัวและใช้เส้นทางอ้อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

“จึงเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบเสนอปัญหา เพื่อนำมาพิจารณา ทบทวนปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับการเดินทางของคนเมือง ล่าสุด บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างใช้งบ 480 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 960 วัน เริ่มดำเนินการประมาณปลายปี 2566”

ด้านนายประยุทธ แซ่เตียว เจ้าของกิจการ “ชุนหลี” แบตเตอรี่ ตัวแทนจำหน่ายใหญ่ที่สุดในโคราชและโรงแรมชุนหลีแกรนด์ กล่าวในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า “การก่อสร้างทางลอดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เดือดร้อนคือผู้ประกอบการกว่า 300 ราย ช่วงก่อสร้างใช้เวลาร่วม 3 ปี สภาพจราจรติดขัด ผู้คนจะไม่มาใช้เส้นทางในเมือง การค้าขายซบเซา ความเสียหายเฉลี่ยปีละกว่า 1 พันล้านบาท รวมทั้งการสัญจรของประชาชนที่มีที่พักอาศัยในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วม อุบัติเหตุการจราจรซึ่งความเสียหายยังไม่มีผู้ใดเสนอตัวออกมารับผิดชอบ”

“ข้อมูลสภาพการจราจรช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เริ่มมีปริมาณลดลงเฉลี่ยกว่า 30% และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการใช้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาแทนแล้วจะสร้างทางลอดเพื่ออะไร มีแต่ทำให้ทัศนียภาพเมืองเสียหาย จึงคัดค้านการดำเนินโครงการ เพื่อนำงบประมาณที่ได้จากภาษีประชาชนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทน” นายประยุทธกล่าว

ทั้งนี้ “อุโมงค์ทางลอดแยกเทอร์มินอล” ใช้งบ 480 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 960 วัน ส่วน “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก” งบอีก 850 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 36 เดือนหรือ 3 ปี โดยวางแผนจะสร้างพร้อมกันแบบแพ็คคู่เพื่อให้กระทบครั้งเดียว