หลังจาก “ผู้ว่าฯสยาม-แม่ทุม” มอบ “เครื่องกระตุกหัวใจ(AED)” ให้ “พลโท สวราชย์ แสงผล” แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตั้งใน “สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว” กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผู้มาออกกำลังกายเกิดอาการโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพัน จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 5 แสนบาท ล่าสุด! เปิดฝึกการ “ช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” เบื้องต้น และการใช้ “เครื่องกระตุกหัวใจ(AED)” ให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายแล้ว

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 66 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางปทุม พรรณพิสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณะประโยชน์จังหวัดนครราชสีมา และรองประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา นำ “เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)” จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท มอบให้กับ “พลโท สวราชย์ แสงผล” แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปติดตั้งภายใน “สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” ค่ายสุรนารี และเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในประเทศที่มีเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน AED

ล่าสุด! วันที่ 25 เมษายน 66 ที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว กองพันเสนารักษ์ที่3 ได้นำเจ้าหน้าที่มาฝึกการ “ช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” เบื้องต้น และการใช้ “เครื่องกระตุกหัวใจ(AED)” ให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายและเจ้าหน้าที่บุ่งตาหลั่ว เพื่อให้ใช้เครื่องได้ถูกต้อง หากเกิดกรณีมีผู้มาออกกำลังกายเกิดอาการโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพัน และจะนำเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) ไปติดตั้งรอบสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ตลอดระยะทาง 3.2 กิโลเมตรต่อไป

ทั้งนี้โดยผู้บริจาค “เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED)” ได้แก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท, นางภารดี นิศามณีวงศ์ และครอบครัว จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท, ดร.ปทุม พรรพิสุทธิ์ สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และนางสาวดาวใจ บุรีกุลนันท์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท รวมจำนวน 10 เครื่อง รวม 500,000 บาท

สำหรับ “สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว” เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองนครราชสีมา มีความยาว 3.2 กิโลเมตร มีเลนวิ่ง และเลนจักรยาน พร้อมโซนเครื่องออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันการออกกำลังกายในโคราช กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น คนมาออกกำลังกายเกิดอาการโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพัน ทำให้หยุดหายใจขึ้นมา “เครื่องกระตุกหัวใจ(AED)” จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปโรงพยาบาลได้