สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ใช้อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา ทั้ง 16 เขต เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 โดยมีผู้มาสมัครจากพรรคการเมืองต่างๆดังนี้