โคราชพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่ “หินเพิง เทือกเขาโซ่” ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า “ป่าเขาภูหลวง” เป็นภาพเขียนสีรูปบุคคล สัตว์ เเละลายเส้นเรขาคณิต กระจายตัวอยู่หลายจุดทั่วเพิงหิน หลังจากพบมาเเล้ว 3 แห่ง ในเขตอำเภอสีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน

นายชัยพร ทับทิมทอง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมารายงานว่า “ในขณะที่เดิมลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในการตรวจสอบแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า บริเวณเพิงถ้ำ ชุดลาดตระเวนตรวจพบร่องรอยภาพเขียนสีบริเวณผนังถ้ำ และได้รายงานให้หน่วยงานทราบ”

“ต่อมาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง จึงได้ประสานสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เข้าตรวจสอบภาพเขียนสีดังกล่าว และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา นักโบราณคดี จากกลุ่มโบราณคดี นายช่างศิลปกรรม จากกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน เเละเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า “ป่าเขาภูหลวง” ร่วมเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันสำรวจ “ภาพเขียนสีพบใหม่” ณ ถ้ำหินเพิง เทือกเขาโซ่ ผลจากการสำรวจพบภาพเขียนสีรูปบุคคล สัตว์ เเละลายเส้นเรขาคณิตกระจายตัวอยู่หลายจุดทั่วเพิงหิน 

ทั้งนี้ “จังหวัดนครราชสีมา” เคยพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณเพิงหินเเละเพิงผามมาแล้ว 3 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอสีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว 2 แห่ง คือ เพิงหินเขาจันทน์งาม และเพิงหินซับอนันต์ และที่อำเภอสูงเนิน 1 แห่ง คือบริเวณเพิงหินน้ำตกวะภูแก้ว จุดที่ 1 เเละ 2