ดรีมทีม 9 องค์กรรัฐและเอกชนเมืองย่าโมรวมพลัง “เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา” จับมือ “ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5-สาธารณสุขจังหวัด-รพ.มหาราช” และภาคเอกชน 3 ห้างใหญ่ “เดอะมอลล์-เทอร์มินอล21-เซ็นทรัล” พร้อม “หอการค้า-สภาอุตสาหกรรม” ร่วมบันทึก MOU โครงการจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กระตุ้นชาวโคราชร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ “จัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” ระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, คุณศิริลักษณ์ เพียกขุนทด, สำนักงานนครราชสีมา โดย นพ.สุผล ตติยนันทพร, โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดย นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา

และห้างเดอะมอลล์โคราช โดย นายปรีชา ลิ้มอั่ว, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช โดย คุณปพิชญา ณ นครพนม, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช โดย คุณสุริยา ตันเจริญ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดย คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดย คุณศักดิ์ชาย ผลพานิชย์

นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีพันธกิจในการจัดหาโลหิตบริจาคให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยการรับบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

“ซึ่งเป็นสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ทั้งนี้ การกระจายจุดรับบริจาคโลหิตให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นกลยุทธ์สำคัญในการวางแผนรับบริจาคโลหิตให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกซน สนับสนุนรณรงค์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย ให้มีโลหิตที่เพียงพอใช้รักษาผู้ป่วยภายในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง”

“ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนรณรงค์และบูรณาการการจัดหาโลหิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริจาคโลหิต และประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นแกนกลาง , ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้พอใช้ในภาวะปกติและภาวะโลหิตขาดแคลน และส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการบริจาคโลหิต”

“โดยประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และสนับสนุนตลอดจนติดตามประเมินการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับแผนร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด”