ปรบมือดังๆ วงโยธวาทิต”โรงเรียนสุรนารีวิทยา” คว้าแชมป์ ทีมชนะเลิศการประกวด “ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง” ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 พร้อมอีก 2 รางวัล รางวัลเครื่องลมดีเด่น และผู้แสดงประกอบดีเด่น

“กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” จัดพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยวงโยธวาทิต Suranaree Girl’s Marching Band  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลีปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาและผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล อุปนายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล  และ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็มบีเค จำหัด(มหาชน) ร่วมพิธีปิดด้วย 

โดยรอบชิงชนะเลิศวงโยธวาทิตทีมชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 80,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิต Suranaree Girl’s Marching Band  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 60,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิต N.C.W. Marchingband โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 40,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  กรุงเทพมหานคร

รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท  ได้แก่ วงโยธวาทิต Suranaree Girl’s Marching Band  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท  ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  กรุงเทพมหานคร

รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท  ได้แก่ วงโยธวาทิต Suranaree Girl’s Marching Band  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา