“นายกฯประยุทธ์” มอบตราสัญลักษณ์ KORAT Smart City ประกาศรับรองให้ “โคราช” เป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของประเทศเพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบประกาศรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และรับมอบตราสัญลักษณ์ KORAT Smart City ทั้ง 7 ด้าน ประจำปี 2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

ซึ่งการดำเนินการ KORAT Smart City เป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของประเทศเพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในปี พ.ศ.2565 มีเมืองที่ได้การประกาศและรับตราสัญลักษณ์ จำนวน 15 เมือง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ( 5 จังหวัด 5 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)