สุดสง่างาม “อรจิรา ศิริมงคล” ปธ.แม่บ้านมหาดไทยโคราช นำทีมโชว์ผ้าอัตลักษณ์เมืองย่าโม “ผ้าไหมหางกระรอก” ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบตัดเย็บและผู้ออกแบบจาก “วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์” เครื่องแต่งกายของ “ท้าวสุรนารี” นำทีมคว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแสดงเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ มลฑาทิพย์ ฮออล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสินีนาฎ ทองสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ได้ร่วมเสวนากิจกรรมของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด

และไฮไลท์ภายในงาน ยังมีกิจกรรมการแสดง “เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ของ 20 จังหวัด” ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้แนวคิดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และคำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” จะเห็นได้ว่า 1 ในของดีและขึ้นชื่อที่ทุกคนกล่าวถึง เมื่อพูดถึงโคราชนั่นก็คือผ้าไหม โดยผ้าไหมที่ได้รับการยอมรับและถูกยกให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา นั่นก็คือ “ผ้าไหมหางกระรอก” (หรือผ้าม่วง ผ้ายาว ผ้าวา) ซึ่งมีกรรมวิธีในการทำที่พิเศษกว่าการทำผ้าชนิดอื่นๆ โดยการนำเส้นใย 2 สีมาตีเกลียวแล้วทอเป็นผืนผ้า จากภูมิปัญญานี้ทำให้เกิดความแวววาวเมื่อกระทบกับแสง ดุจดั่งหางของเจ้ากระรอกน้อย      

และแรงบันดาลใจในการออกแบบตัดเย็บและผู้ออกแบบจาก “วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์” จนเกิดเป็นวีรสตรีแห่งเมืองโคราช เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี และเหล่าบรรดาผู้กล้า พร้อมปลุก สร้างจิตสำนึกให้คนไทยและเยาวชนไทยรุ่นหลังตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติยิ่งชีพทางนักออกแบบเลยได้หยิบเอาเครื่องแต่งกายของคุณย่าโม ที่ปรากฏตามหลักฐาน เช่น ตะเบงมาน โจงกระเบน สไบ ผ้านุ่ง เหล่านี้มาออกแบบและตัดเย็บให้เป็นชุดผ้าไทยที่ยังคงเอกลักษณ์ ความเป็นหญิงงามเมืองย่า 

โดยเน้นคอนเซ็ปผ้าไทยใส่ให้สนุก สวย และประณีต หยิบยกเอาข้อมูลจากหนังสือเทรนด์บุ๊ค มาเป็นโจทย์ในการสร้างงาน THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING / SUMMER 2023 “วัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย” ดังเช่นการนำ “ผ้าไหมหางกระรอก” ที่เป็นผ้าอัตลักษษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา มาทอเป็นผ้าลายตารางผสมกับผ้าไหมพื้นเรียบ ที่เป็นสีธรรมชาติ โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ตามหลัก BCG Model เพื่อให้ออกมาเป็นชดที่น่าสวมใส่ มีเสน่ห์ รู้สึกสนุกกับการแต่งตัว ที่สำคัญคือเกิดความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทย ที่มีงานหัตถศิลป์ผ้าไทย ที่งดงาม