กระหึ่มอย่างยิ่งใหญ่! “จุรินทร์” รมว.พาณิชย์ จับมือ “สภาอุตสาหกรรม” เปิดงาน “AGRO FEX 2022” งานจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช คาดสร้างเงินให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ที่ “เซ็นทรัลโคราช”

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่โคราชฮอลล์ ชั้น 4 “เซ็นทรัลโคราช” นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “AGRO FEX 2022” ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารโดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และอีกหลายภาคส่วนภาคเอกชน และเยี่ยมชมบูธและกิจกรรม Business Matching พร้อมด้วย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า “งาน AGRO FEX เป็นงานจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดย 10 เดือนแรกปีนี้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสร้างเงินให้ประเทศไปแล้ว 1.44 ล้านล้านบาท +12% สินค้าเกษตรดาวรุ่ง ได้แก่ ทุเรียนแช่แข็ง +52.7% ไอศครีม +28.9% ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป +28%  สินค้าเกษตร อาหาร เกษตรแปรรูปยังมีอนาคตสำหรับประเทศไทย” 

“แต่ต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องเจอแรงเสียดทานปัญหาหลายเรื่อง 1.โควิด 2.ภูมิรัฐศาสตร์ คือการรวมกลุ่มของประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกแบ่งขั้วแบ่งค่าย ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น RCEP และ อินโด-แปซิฟิก  ซึ่งเราอยู่ทั้ง 2 กลุ่ม วันนี้ RCEP เป็น FTA ที่ใหญ่สุดในโลกโดยจีน แต่อินโด-แปซิฟิก กำลังเกิดขึ้นได้ชวนหลายประเทศและกำหนดแนวทางอยู่โดยสหรัฐฯ ซึ่งเงื่อนไขบางข้อแตกต่างกัน รัฐกับเอกชนต้องจับมือกันใกล้ชิดฟันฝ่าความท้าทายให้ได้ โดยสภาอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องให้คำตอบ”

“แต่ตนชัดเจนอย่างน้อยประเทศไทยต้องจับมือกับอาเซียน 10 ประเทศ จะได้รอดจากยักษ์ตัวใหญ่ ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ตอนประชุมเอเปคหัวข้อที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องคือ เราต้องสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งมี 2 ด้าน ด้านดีทำให้การผลิต แปรรูป การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมดี เป็น BCG Model ด้านลบ คำว่าอย่างยั่งยืนอนาคตจะแปลงเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า การจัดงาน AGRO FEX ของสภาอุตสาหกรรมอีสานวันนี้ ตนสนับสนุนเห็นด้วยแต่อย่าลืมกับคำว่ายั่งยืนทั้งการผลิต การแปรรูป เพื่อเตรียมการในอนาคต”

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า “และนโยบายรัฐบาลประกันรายได้จะเป็นอีกหัวใจสำคัญ ช่วยให้เกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมันยางพาราและพืชผลเกษตรอื่น สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ยามที่ราคาพืชเกษตรเหล่านี้ตกต่ำจะมีเงินส่วนต่างช่วยชดเชยให้เกษตรกรยังชีพได้ ไม่ให้เลิกอาชีพเกษตรกรไม่เช่นนั้นเราจะประสบปัญหาคล้ายหลายประเทศเกิดวิกฤติ ไม่มีอาหารต้องนำเข้าจากที่อื่น ประกันรายได้จะรักษาอาชีพนี้ให้เกษตรกรประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารไทยและของโลกต่อไป เพราะเราตั้งเป้าเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคต”

“ในงานนี้มี 120 คูหา และมีการเจรจาจับคู่ 68 คู่ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีประเทศผู้นำเข้า 46 ราย จาก 16 ประเทศ ที่จะมาซื้อของในงานนี้ คาดว่าจะสามารถซื้อขายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท และก่อนหน้านี้ตนได้พาฟิลิปปินส์มาเซ็นสัญญาซื้อมันสำปะหลัง 2,000,000 ตันที่โคราช จะมีส่วนช่วยให้ปีนี้ราคามันยังดีอยู่”

“ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า งาน Agro FEX เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ถือเป็นงานที่เกี่ยวกับ BCG Model งานแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอีสานร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตร ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ที่เซ็นทรัลโคราช” นายจุรินทร์ กล่าว

ดร.สุรัชสานุ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า “การสนับสนุนงานแสดงสินค้า งาน Agro FEX 2022 อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าที่มีความพร้อมในทุกมิติ”

“จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานแสดงสินค้า AGRO FEX 2022 ถือเป็นการยกระดับงานปีที่ 2”

“ซึ่งที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีเส็บ ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท”

ดร.สุรัชสานุ์ กล่าวต่อว่า “ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนำ ทั้งสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ กิจกรรมดำเนินการ และเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด”

“การสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อเติบโตในรูปแบบที่เรียกว่า Trade Exhibition เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ดร.สุรัชสานุ์ กล่าว

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร , คำมั่นสัญญาของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุม COP 26 ที่จะให้ไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และ ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 เป็นที่มาของการใช้ แนวทาง BCG model ในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม, การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม , การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ในระยะยาว”

“AGRO FEX 2022” จัดขึ้นในวันที่ 1–4 ธันวาคม 2565 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงานอันเป็นกิจกรรม Mice city, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB สนับสนุนงบประมาณบางส่วน”

“กระทรวงพาณิชย์ โดยท่านรมต.จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานทุกปีรวมถึงปีนี้ด้วย ได้จัด business matching ผ่านสำนักงาน ฑูตพาณิชย์ในตปท., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สนับสนุนงบประมาณ และงานวิจัยมาจัดแสดง, BOI ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ ,ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลโคราช เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานในราคาพิเศษ,

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่จะนำทีมมาโคราช บรรยาย จัดนิทรรศการ จับคู่ธุรกิจ ประชุมสภาภาคอีสาน และดูงาน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสวล. งานนิทรรศการ และ คลีนิกให้คำปรึกษา, สวทช สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ และเครือข่าย11 องค์กรภาคเอกชน, ชมรมธนาคาร นำบูธมานำเสนอ Green Financing แก่นักอุตสาหกรรม และมีทีมโซล่าชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย” นางธิดารัตน์ กล่าว