“กรมทางหลวง” เผย ราคาค่าผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ตลอดเส้นทาง ระยะทาง 196 กิโลเมตร ด่านเก็บค่าธรรมเนียมมีทั้งหมด 9 ด่าน และจุดพักรถ 5 แห่ง เริ่มต้นรถยนต์ 4 ล้อสูงสุด 240 บาท, รถยนต์ 6 ล้อสูงสุด 380 บาท และ 6 ล้อขึ้นไปสูงสุด 550 บาท

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมเป็นระยะทาง 196 กิโลเมตร มีอัตราค่าผ่านทางสูงสุดของรถยนต์ประเภทต่างๆ

ด้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า “ค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษทั้ง 2 เส้นทาง จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงจากด่านต้นทางถึงด่านปลายทาง โดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงสุดตลอดเส้น ดังนี้”

• รถยนต์ 4 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร

• รถยนต์ 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 380 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้น ตามระยะทาง 2 บาทต่อกิโลเมตร

• รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 550 บาทประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร

ทั้งนี้ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมมีทั้งหมด 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ จุดพักรถ 5 แห่ง ได้แก่ วังน้อย หนองแค ทับกวาง ลำตะคอง และขามทะเลสอ