“สภาอุตสาหกรรมโคราช” พร้อมจัด มหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารแปรรูป “AGRO FEX 2022” ประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสาน ไฮไลท์! การเจรจาจับคู่ทางการค้า คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 600 ล้านบาท “ทีเส็บ” เผยใช้แนวทาง BCG Model ครั้งแรกในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จัดใหญ่ที่ “เซ็นทรัลโคราช” วันที่ 1–4 ธันวาคม 2565

วันที่ 14 พ.ย. 65 ณ ชั้น 4 ลานกิจกรรม(หน้าโรงภาพยนตร์SFX) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน AgroFEX 2022 สุดยิ่งใหญ่แห่งปี นำโดยคุณภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.สุรัชสานุ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อ.ดร.ฉัตรชัย พิศผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 2 (BOI) คุณศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และคุณสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆของภาคอีสาน ซึ่งอีกมานานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆด้านนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงาน “Agro FEX 2022” เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่า เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร, คำมั่นสัญญาของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุม COP 26 ที่จะให้ไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และ ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 เป็นที่มาของการใช้แนวทาง BCG Model ในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม, การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม, การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

“งาน AGRO FEX 2022 จัดขึ้นในวันที่ 1–4 ธันวาคม 2565 ณ KORAT HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงานอันเป็นกิจกรรม MICE CITY, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB สนับสนุนงบประมาณบางส่วน, กระทรวงพาณิชย์ โดย รมต.จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานทุกปีรวมถึงปีนี้ด้วย ได้จัด BUSINESS MATCHING ผ่านสำนักงาน ฑูตพาณิชย์ในตปท. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สนับสนุนงบประมาณ และงานวิจัยมาจัดแสดง, BOI ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ”

“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย คุณเกรียงไกร ชาญนุกูล ที่จะนำทีมมาโคราช บรรยายจัดนิทรรศการจับคู่ธุรกิจ ประชุมสภาภาคอีสาน และดูงาน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสวล. งานนิทรรศการ และ คลินิกให้คำปรึกษา, สวทช สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ และเครือข่าย11 องค์กรภาคเอกชน, ชมรมธนาคาร นำบูธมานำเสนอ Green Financing แก่นักอุตสาหกรรม  และมีทีมโซล่าชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย”

ดร.สุรัชสานุ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ”

“โดยงานแสดงสินค้า AGRO FEX 2022 ถือเป็นการยกระดับงานปีที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ทีเส็บ ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ Matching Program การเจรจาจับคู่ทางการค้า ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงานไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท”