ศูนย์การค้า “เอ็มพาร์ค” และอาคารจอดรถภายใน “รพ.มหาราช นครราชสีมา” มอบพื้นที่ให้ฟรี! เปิด “ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.มหาราชนครราชสีมา” เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ส่วนชั้น 5 มี “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SM clinic)” บริการ ONE STOP SERVICE

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ชั้นใต้ดินอาคาร “เอ็มพาร์ค” โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ทำพิธีเปิด “ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.มหาราชนครราชสีมา” โดยมี นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการ รพ.มหาราช นครราชสีมา พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้การต้อนรับ

นพ.ประวีณ ผอ.รพ.มหาราช เปิดเผยว่า “รพ.มหาราช นครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่จำนวน 1,400 เตียง ให้บริการครอบคลุมเขตอีสานตอนล่างและเป็นสาขาบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย มีภารกิจจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตโดยรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย”

“เดิมห้องรับบริจาคโลหิตสาชาใน รพ.มหาราช ตั้งอยู่ในอาคารรักษา ทั้งเป็นจุดรับบริจาคโลหิต บริจาคเกล็ดโลหิตพิเศษ บริจาคอวัยวะและดวงตา แต่อาคารสถานที่คับแคบและทรุดโทรมมาก ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เกิดความแออัดและสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคโลหิตได้เต็มที่ รวมถึงไม่สะดวกในเรื่องที่จอดรถ”

ทั้งนี้ “เอ็มพาร์ค” ได้จัดสร้างห้องรับบริจาคโลหิตและให้ใช้พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อความสะดวกสวยงามและสามารถเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิตตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้บริจาคโลหิตที่มาใช้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-16.00 น.

นอกจากนี้ที่ชั้น 5 “เอ็มพาร์ค” ยังมี “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SM clinic)” บริการ ONE STOP SERVICE ตรวจโรคทั่วไป เจาะเลือด ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ เอกซเรย์ทำแผล ตรวจประกันสังคม ขอใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ตรวจสุขภาพบุคคลประจำปี อีกด้วย