โคราชต่อยอดประชัน “โยธวาทิตโคราช-กรุงเทพ” เตรียมจัดแบทเทิลสุดยิ่งใหญ่ประกวด “วงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2565 BANDS COMPETITION OF THAILAND 2022 ประกวด 7 ประเภท 23 รุ่น ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” วันที่ 28 – 30 ตุลาคม และประกวด “เต้นหางเครื่องเพลงลูกทุ่ง” ที่ “เทอร์มินอล21โคราช”

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา, กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (Bands Competition of Thailand 2022) โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานงานแถลงข่าว 

โดยการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เป็นการประกวดชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ซึ่งจะจัดการประกวดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 7 ประเภท 23 รุ่นการประกวด เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565

และสำหรับการประกวด “เต้นหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง สืบสานตํานานลูกทุ่งไทย” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 จะจัดการประกวดระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น มีรุ่นประถมศึกษา และรุ่นมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ อ.กฤษฎา กองสวรรค์ โทร 087-965-6164 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bct.mbathailand.org