เตรียมชมระเบิดความมันส์! แบทเทิลประกวด “ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง” ชิงถ้วยพระราชทานฯ 90 พรรษา “สมเด็จพระพันปีหลวง” พร้อมทุนการศึกษา จากทีมโปงลางฝีมือฉมัง 3 รุ่น 13 วง แข่ง 3 วัน เริ่มวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้า “โคราชฮอลล์” ชั้น 4 ศูนย์การค้า“เซ็นทรัลโคราช” งานนี้เข้าชมฟรี!

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 65 บริเวณชั้น 4 หน้า “โคราชฮอลล์” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ได้มีการแถลงข่าว “ประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาฯ พร้อมทุนการศึกษา

โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา, นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และนายประคัลภ์ ศรีจุฑารัตน์ ผู้จัดการแผนกการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ร่วมแถลงข่าว

สำหรับการประกวดดนตรีพื้นบ้าน “วงโปงลาง” ในงาน “มหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน โดยกำหนดจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี มีประกวด 5 วง, รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีประกวด 5 วง และรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี มีประกวด 3 วง ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ที่ “โคราชฮอลล์” ชั้น 4 ศูนย์การค้า“เซ็นทรัลโคราช”

ทั้งนี้ การแข่งขันประกวดดนตรีพื้นบ้าน “วงโปงลาง” จัดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 มหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา นันทนาการท้องถิ่น

รวมทั้งให้ความสำคัญการส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการด้าน “ดนตรีโปงลาง” ให้แพร่หลาย ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงทักษะฝีมือทางด้านการแสดงดนตรี การละเล่นพื้นบ้านโปงลาง ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและทรงคุณค่าของไทย แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน เอกลักษณ์ทางดนตรีแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับการประกวดครั้งนี้มี “วงโปงลาง” เข้าร่วมประกวด 3 รุ่น จำนวน 13 วง มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 3,000 คน เดินเข้ามาในพื้นที่ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ให้คึกคักอีกด้วย