ใกล้ความจริง! “ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช” ยาว 30 กิโลเมตรสุดท้าย เติมเต็มโครงข่ายแก้รถติด สร้างตำนานถนนวงแหวนยาวที่สุดในต่างจังหวัด 110 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.เมือง และ อ.โชคชัย มูลค่าโปรเจ็กต์ วงเงิน 12,429 ล้านบาท สร้างเสร็จแล้ว 85% ได้ใช้ตามแผนปี 2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า “ได้เร่งรัดสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ระยะทางรวม 110 กม. วงเงิน 12,429 ล้านบาท ที่เหลืออีก 30 กม.ให้แล้วเสร็จครบลูปตามเป้าหมายภายในปี 2566” 

“ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จได้ระยะทางแล้ว 80 กม. มีความคืบหน้าโครงการกว่า 85% ได้เปิดบริการให้ประชาชนใช้เส้นทางเป็นช่วงๆ  มีรูปแบบเป็นถนนตัดใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางเป็นคอนกรีตทั้งหมด”

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า “โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัด ถือเป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ที่มีระยะทางตลอดเส้นทาง168 กม.”

“โดยมีแนวเส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 (ทล.2ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกม.126 บริเวณต.นากลาง อ.สูงเนิน ไปบรรจบทล.304 (ถนนราชสีมา – กบินทร์บุรี) บริเวณต.ไชยมงคล อ.อำเมือง จ. นครราชสีมา ตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม”

“เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2549 เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ เริ่มตั้งแต่ทล 205 – ทล. 224 แยกย่อยเป็น 11 ตอน ได้แก่ ทิศเหนือ 4 ตอน (ระยะทาง 48 กม.) ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ที่เหลืออีก 2 ตอนอยู่ระหว่างก่อสร้างทิศใต้ 7 ตอน (ระยะทาง62 กม.) ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออีก 5 ตอน อยู่ระหว่างก่อสร้าง”

“โครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับคั่งบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต”

(Cr.ข่าวเพจ “ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์”)