“ผู้ว่าโคราช” เตรียมสร้าง “พุทธมณฑลโคราช” ริมถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย บ้านหนองแหน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง โคราช ห่างจากตัวเมือง 15 กม. สร้างเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนา บนที่ดินราชพัสดุกว่า 200 ไร่ ใช้สร้าง 52 ไร่ พร้อมวางศิลาฤกษ์ ต้นเดือนกันยายนนี้ คาดใช้งบราว 400-500 ล้านบาท

ที่บริเวณที่ดินราชพัสดุริมถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย บ้านหนองแหน ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจดูสภาพพื้นที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ที่ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน หรือพุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา

พระเทพสีมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “พุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ที่จะดำเนินการก่อสร้างนี้จะเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งมหาเถรสมาคมที่เป็นองค์กรปกครองสงฆ์ต้องการให้แต่ละจังหวัดมีพุทธมณฑลจังหวัดละ 1 แห่ง  ที่ราชพัสดุแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 200 กว่าไร่”

“แต่ขณะนี้มีพื้นที่ที่สะดวกสำหรับก่อสร้างพุทธมณฑล จำนวน 52 ไร่ ที่ทุกฝ่ายตกลงกันว่าจะสร้างเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑลแห่งนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมืองของเรา มีศูนย์ที่สามารถรองรับการประชุมได้ 5,000-10,000 คน ฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายคณะสงฆ์สามารถจัดกิจกรรมได้ ซึ่งหากทุกฝ่ายสามารถร่วมมือร่วมใจสร้างพุทธมณฑลแห่งนี้ได้จะเกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อพุทศาสนิกชน”

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะสงฆ์และทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมหารือในการดำเนินการสร้างพุทธมณฑลจังหวัด และพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสมห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา เพียง 15 กิโลเมตร ทางจังหวัดจึงได้ทำเรื่องไปยังกรมธนารักษ์ ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ในการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา”

“จากการดูพื้นที่จะต้องมีการปรับพื้นที่ตามฝังที่กำหนดไว้ โดยทางวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้มีการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะต้องมีการของบประมาณในการก่อสร้างทั้งจากรัฐบาลและจากแรงศรัทธาของประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน จากการดูแบบคาดว่าจะใช้งบประมาณ 400-500 ล้านบาท โดยคาดว่าต้นเดือนกันยายน 65 นี้ จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ได้” นายวิเชียร กล่าว