เริ่มแล้ววันนี้ “มหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” โดยสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นำทัพผู้ประกอบการ“1บุรี 1นคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม” โชว์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยว อวดสินค้าเด่นลุย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โคราชเริ่มแล้ววันที่ 12-16 กันยายนนี้ที่ห้างคลังพลาซ่าจอมสุรางค์

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ชั้น5 ห้างคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นปธ.เปิดงาน “3 บุรี 1 นคร” มหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีนายวิเชียร กัณหรัตนชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี และนายไพรัตน์ มานะศิลป์ รองผู้อำนวยการบริษัท คลังพลาซ่า จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมผู้ประกอบการจากจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “โคราชขอต้อนรับผู้ประกอบการจากสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ที่ได้เดินทางมาร่วมจัดงาน “มหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2560 ณ ห้างคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา”

“กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง ไม่เพียงในเรื่องของการท่องเที่ยว แต่ยังมีความเข้มแข็งที่มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน การจัดงานในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและคนในชุมชน ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้เกิดความสุข และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักที่จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคงและแข็งแรง”

“งานนี้คงไม่สามารถเป็นรูปธรรมขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระผมขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ให้เกียรติเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ จึงเชิญชวนพี่น้องจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงาน “มหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” เพื่อรับรู้ถึงศักยภาพและเป็นแรงสนับสนุนพัฒนาจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก” รองผู้ว่าฯกล่าว

ด้านนายวิเชียร กัณหรัตนชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึงการจัดงานว่า “กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ นครปฐม ซึ่งถือเป็นกลุ่มจังหวัดทีมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว มีความผสมผสานกันทั้งทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการเกษตร งาน “มหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว (Road Show/Table Top Sale) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1”

“งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 1 บุรี 1 นคร ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงร้อยเรียงความหลากหลายของกลุ่มจังหวัดฯ หลอมรวมให้เป็น 1 เดียวกัน เสริมสร้างสัมพันธ์ สู่ความรุ่งเรือง คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ความสำคัญของงาน คือ การที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1ได้มีโอกาสเดินทางไปประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดฯในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “ซึ่งงานนี้ผู้ประกอบการจะนำ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องราววิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวที่สำคัญ ไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ได้รับรู้รับทราบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น”

“ความสำคัญของงานคือการที่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยเฉพาะ SMEs จะได้มีโอกาสเดินทางไปประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการจะนำสินค้าท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีวัตถุดิบสำคัญเฉพาะพื้นที่นั้นๆ มีศิลปวัฒนธรรม มีวิวัฒนาการ มีเรื่องราวของชุมชน พัฒนาให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวสำคัญและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 4 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 อีกด้วย”

“สำหรับจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 45 ราย อาทิ ผู้ประประกอบการสินค้าเสื้อผ้า – เครื่องประดับ ยาสมุนไพร สินค้า OTOP งานศิลปกรรมและหัตถกรรม รวมถึงผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดจะร่วมเดินทางเป็นคาราวานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทั่วทุกภูมิภาคของไทย จำนวน 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ตลอดเดือนกันยายน 2560นี้ สำหรับ จ. นครราชสีมา จะจัดขึ้นเป็นจังหวัดที่ 3 ต่อเนื่องจาก จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายนนี้ ณ ชั้น5 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์” นายวิเชียร กล่าว