ฟาร์มกัญชง-กัญชา มทส. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดจำหน่ายต้นกล้ากัญชงสายพันธุ์ “ลูกผสม Charlotte’s Angel” ที่เหมาะกับสภาพอากาศของไทย ต้านต่อโรคและแมลง ให้สารสำคัญออกฤทธิ์ CBD สูง ตามมาตรฐานทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมส่งถึงมือผู้สนใจทั่วประเทศ

กัญชงพันธุ์ลูกผสม Charlotte’s Angel มทส. ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ Charlotte’s Angel จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะเด่น โตเร็ว ใบหนา ลำต้นใหญ่และแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตสูงอีกด้วย ซึ่ง ฟาร์มกัญชง-กัญชา มทส. ได้ดำเนินการเพาะต้นกล้าด้วยระบบหลอด LED ทำให้ได้ลำต้นกล้าที่สมบูรณ์สูงอย่างสม่ำเสมอ และทำการปลูกกัญชงลูกผสม Charlotte’s Angel ภายใต้วิธีการปลูกแบบปลอดภัย ผ่านการดูแล บำรุงรักษาด้วยระบบการปลูกที่มีคุณภาพ ลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์สามารถสูงได้เต็มที่ถึง 3 เมตร ให้ช่อดอกแน่นภายในระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง พร้อมให้สารสำคัญออกฤทธิ์สูงระดับมาตรฐานที่ใช้ได้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ค่าวิเคราะห์สาร CBD เฉลี่ย 8 – 12 เปอร์เซ็นต์

ต้นกล้ากัญชงลูกผสม Charlotte’s Angel พร้อมจำหน่ายมีอายุประมาณ 3 สัปดาห์ ความสูงเฉลี่ย 20 -30 เซนติเมตร ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง วัสดุปลูกมีการผสมไตรโครเดอร์มา หมดปัญหารากเน่าและเชื้อราก่อโรค จำหน่ายปลีกราคาต้นละ 200 บาท

ซื้อต้นกล้า ตั้งแต่ 1 – 2,000 ต้น ราคาต้นละ 200 บาท, ซื้อต้นกล้า ตั้งแต่ 2001 – 20,000 ต้น ราคาต้นละ 150 บาท, ซื้อต้นกล้า ตั้งแต่ 20,001 ต้นขึ้นไป ราคาต้นละ 100 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฟาร์มกัญชา มทส. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ บรมราชกุมารี โทร. 044 -225097 มือถือ 094-543-0241 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป