“วังน้ำเขียวโคราช” จัดใหญ่แห่งเดียวในโลก! “เทศกาลปลูกป่าทางอากาศ” ณ ผาเก็บตะวัน ยิงหนังสติ๊กปลูกป่ามรดกโลกทับลาน ครั้งนี้มากที่สุดถึง 500 คน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝน วันที่ 24 มิ.ย.นี้

“ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว” ร่วมกับ “อุทยานแห่งชาติทับลาน” อ.วังน้ำเขียว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน และเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เตรียมจัดกิจกรรม “เทศกาลปลูกป่าทางอากาศ” ณ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะจัดเทศกาลปลูกป่าทางอากาศ ครั้งแรกของประเทศไทย เกิดจากแนวคิดต้องการสร้างรายได้ให้กับท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็นกิจกรรมที่รองรับการทำ CSR ของบริษัทฯ หน่วยงานราชการ”

“โดยในวันดังกล่าว จะมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมมยน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้เกียรติมาเป็นประธาน ร่วมกับ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว และ นายประพัฒน์พงษ์ สุขุประการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ โรงเรียนในอำเภอวังน้ำเขียว ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียว กลุ่มจักรยานเสือโคราชา เป็นต้น”

“ซึ่งคาดว่ากิจกรรม “เทศกาลปลูกป่าทางอากาศ” ณ ผาเก็บตะวัน ครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 500 คน งานมีในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าทับลาน และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝน อีกด้วย”