ใกล้เข้ามาแล้ว! งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค จัดพร้อมกันกับงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ภายในงานพบกับ 300 แบรนด์ชั้นนำทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก ไฮไลท์ Smart Farming Pavilion โดยจะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน – งานประชุมเชิงวิชาการที่ีเนื้อหาเข้มข้นสำหรับการปลูกข้าว – เสริมด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อธุรกิจ – ปิดท้ายด้วยพาวิลเลียนใหม่ Vertical Farming การทำเกษตรแนวตั้ง และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Production

ธีมการจัดงานใหม่ : เกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (Sustainability-led Smart Farming) ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุดโดยผู้ประกอบการมากกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำจาก 26 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังส่งต่อความรู้ และ เครือข่ายระดับมืออาชีพ ผ่านงานประชุมสัมนา ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การทำการเกษตรแนวตั้ง (Vertical Farming), การผลิตกัญชงกัญชา (Cannabis Cultivation) และ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

เปิดตัวโซนใหม่ : “Thailand Smart Farming Pavilion”  ริเริ่มโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการทำงานของเทคโนโลยีโดรน โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รวมพื้นที่ในการจัดแสดงทั้งหมด 2 โถงนิทรรศการ พร้อมกับการจัดแสดง เครื่องจักรการเกษตรหลากหลายประเภท ที่คลอบคลุมทุกการใช้งาน

ไฮไลท์ของการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจ มากกว่า 30 งานสัมมนา ฟรี!!

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การดูแลพืชผลหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตรอัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว” จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI) โดยจะมีการบรรยายเกี่ยวกับ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้น และ รณรงค์การผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนและทันสมัยในประเทศเวียดนาม

การประชุมสุดยอดการค้าสำหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (Asia-Pacific Trading Summit)โดย กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งประเทศเยอรมัน  (BMEL) เปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายทางการค้ากับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และคู่ค้าในภูมิภาค โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรและนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดของแต่ละภูมิภาคในปัจจุบันด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และบริการหลังการขาย ซึ่งงานนี้ ได้เปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และคู่ค้า ในแต่ละภูมิภาค

งานสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และ กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว เกี่ยวกับ “ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หลังสถานการณ์โควิท-19” จะพูดถึงโอกาศที่เกษตรกรไทยจะได้ทดลองการทำเกษตรแม่นยำ และ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยหลังผลกระทบของโรคระบาด อีกทั้ง สถาบันวิจัยพืชสวน (HRI) ได้จัดงานร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ที่จะนำเสนอข้อมูลเรื่องกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวและสมุนไพรอื่นๆ และอีกมากมาย

เยี่ยมชมพาวิลเลียนนานาชาติ อาทิ พาวิลเลียนจีน ฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ นำเสนอด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ สำหรับเอเชีย

เปิดตัว 2 โซนใหม่ “การเกษตรแนวตั้ง และ กระบวนการปลูกกัญชา/กัญชง” จัดโดย สมาคมเกษตรกรรมแนวตั้ง (AVF) และนำเสนอ “กระบวนการปลูกกัญชา / กัญชง”

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย VNU & DLG

ขอเชิญชวนเกษตรกรไทยและผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าร่วมฟรีได้แล้ววันนี้ที่ กรุณาใช้ hyperlink ของสื่อท่านเองเพื่อรับบัตรเข้างานฟรี!

ศึกษารายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.agritechnica-asia.com และ www.horti-asia.com หรือโทร. 02-1116611