ประเพณีสงกรานต์สำคัญเมืองโคราช “แห่พระคันธารราฐ ลอดประตูชุมพล” ประเพณีเก่าแก่โบราณ 40 กว่าปี โควิดระบาดทำให้ไม่ได้จัดมา 2 ปี “พระคันธารราฐ” หรือ “พระปางขอฝน” พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช มีอายุกว่า 300 ปี ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระนารายณ์มหาราช และเป็นปีสำคัญ ครบรอบ 554 ปีเมืองนครราชสีมา

บรรยากาศ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 65 “เทศกาลมหาสงกรานต์โคราช” จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร และภาครัฐ เอกชน ประชาชน จัดประเพณี “แห่พระคันธารราฐ ลอดซุ้มประตูชุมพล” ได้กลับมาจัดพิธีแห่ แม้สถานการณ์โรคระบาด 2 ปีซ้อนที่ไม่ได้จัด แต่ครั้งนี้ได้วางมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาประเพณีโบราณ 40 กว่าปีของเมืองโคราช ไม่ให้สาบสูญไป

พิธีเริ่มต้นที่ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร (วัดกลางนคร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี พี่น้องประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อลายดอกสีสันสดใสสวยงามเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองโคราชให้กลับมาคึกคัก และเกิดการจับจ่ายและหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับประเพณีของท้องถิ่นเป็นเทศกาลประจำปีของท้องถิ่นต่อไป

โดยมี ผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย และ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ได้อัญเชิญ “พระคันธารราฐ” หรือ “พระปางขอฝน” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวง มาประดิษฐานบนราชรถที่ตกแต่งริ้วขบวนแบบประเพณีไทยอย่างสวยงาม สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่เข้าสู่ถนนจอมพล มุ่งหน้าไปลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นคราชสีมา พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชน ยังได้ร่วมในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานในพระเจดีย์และพระพุทธรูป “พระคันธารราฐ หรือพระปางขอฝน” ออกจากวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

ขบวนมาตามถนนจอมพล ผ่านถนนประจักษ์ ถนนมหาดไทย หน้าศาลากลางจังหวัดฯ มายังหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(คุณย่าโม) ระยะทางประมาณ 1 กม. และตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมสรงน้ำ “พระคันธารราฐ” สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

และพิธีสำคัญ “แห่พระคันธารราฐ” พร้อมแห่ผ้าทอง ผ้าเงินความยาว 554 เมตร เท่ากับอายุของเมืองโคราช ลอดซุ้มประตูชุมพล กลับมาที่วัดพระนารายณ์ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมจับชายผ้าทองผ้าเงินให้เป็นริ้วยาว ลอดซุ้มประตูชุมพล มุ่งหน้าสู่วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เพื่อนำผ้าไปห่มพระเจดีย์ต่อไป

สำหรับ “พระคันธารราฐ” หรือ “พระปางขอฝน” ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช มีอายุกว่า 300 ปี ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระนารายณ์ ประเพณีการแห่ “พระคันธารราฐ” เพื่อขอให้เมืองโคราชมีฝนตกต้องตามฤดูกาล และเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาต่อเนื่อง แต่หายไปในช่วงหนึ่งและได้รื้อฟื้นจัดประเพณีขึ้นอีกในปี 2560-2562 ต่อเนื่อง 3 ปี แต่ประสบปัญหาวิกฤตโควิดจึงต้องหยุดอีกครั้ง เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์จึงได้กลับมาจัดขึ้นอีกในปีนี้