โคราชรวมพลังทุกภาคส่วน สนับสนุนเต็มกำลังสายการบิน “นกแอร์” เปิดไฟลท์บินข้ามภูมิภาค “โคราช-เชียงใหม่-ภูเก็ต-หาดใหญ่” ประชุมนัดแรกราบรื่นทุกฝ่ายพร้อม ประเดิมบินสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน เส้นทาง “โคราช-เชียงใหม่” ใช้เครื่องบินขนาด 86 ที่นั่ง และ 189 ที่นั่ง เตรียมแลนดิ้งหลังสงกรานต์ต้อนรับโคราชเป็น “ไมซ์ซิตี้”

คืบหน้าล่าสุด! หลังจาก “กรมการบินพลเรือน” ไฟเขียวอนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเส้นทางบินที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา 3 เส้นทางไป-กลับ ได้แก่ “โคราช-เชียงใหม่” สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน “โคราช-ภูเก็ต” สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน และ “โคราช-หาดใหญ่” สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 65 ที่โรงแรมวีวันโคราช ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา และ 3 ห้างใหญ่ “เดอะมอลล์โคราช – เซ็นทรัลโคราช เทอร์มินอล21โคราช”

ร่วมประชุมหารือกับ สายการบิน “นกแอร์” นำโดย พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช ที่ปรึกษาบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถึงแนวทางในการเปิดสายการบินที่จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ท่าอากาศยานนครราชสีมา (สนามบินหนองเต็ง) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ กล่าวว่า “สายการบินนกแอร์ ตั้งเป้าหมายในการเปิดสายการบินไว้ 3 เส้นทาง ได้แก่ โคราช-เชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดเป็นเส้นทางแรก ส่วนโคราช-ภูเก็ต และโคราช-หาดใหญ่ จะต้องศึกษาข้อมูลความต้องการของคนโคราชก่อน ซึ่งสายการบินนกแอร์มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนักท่องเที่ยว นักเดินทาง นักธุรกิจ และนักลงทุน ได้มีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น”

“สำหรับเครื่องบินที่นกแอร์จะใช้บริการประชาชนชาวโคราชเส้นทางโคราช-เชียงใหม่ในครั้งนี้จะใช้เครื่องบินขนาดกลาง เป็นเครื่องบิน Q400 ขนาดความจุ 86 ที่นั่ง และเครื่อง Boeing 737-800 ความจุ 189 ที่นั่ง โดยคาดว่าช่วงแรกจะให้บริการสัปดาห์ละ 3-4 เที่ยวบิน หากความต้องการเพิ่มสูงจึงจะปรับเป็นการให้บริการทุกวัน และจะขยายไปยังเส้นทางโคราช-ภูเก็ต, โคราช-หาดใหญ่ รวมทั้งโคราช- กรุงเทพฯ ด้วยสำหรับราคาค่าโดยสารตอนนี้จะต้องรอดูสถานการณ์เพราะค่าน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก แต่ราคาไม่ต่ำไปกว่า 900 บาทต่อที่นั่ง

นายวุฒิภูมิ กล่าวอีกว่า “สำหรับการหารือในครั้งนี้ นกแอร์อยากขอรับการผ่อนปรนจากภาคราชการ 5 ข้อ ดังนี้ 1. ขอยกเว้นการเก็บค่าภาษีสนามบินโคราช 2.ขอยกเว้นการเก็บค่าขึ้นลง หรือค่าแลนดดิ้ง 3.ขอยกเว้นค่าจอดเครื่องบิน (Free parking) 4.ขอยกเว้นค่าแจ้งเตือนสัญญาณ และ 5.ขอยกเว้นค่าเช่า สนง. และการโอเปอร์เรตให้บางส่วน”

“เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารแบบรับค่าใช้จ่ายมากเกินไป และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ภาคธุรกิจ ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ หรือบัตรโดยสารในภาคธุรกิจ และคู่ค้าต่างๆ  หน่วยงานภาคการท่องเที่ยว ททท. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มาเที่ยวโคราช และขอความร่วมมือจากทั้ง 3 ห้าง รวมทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต ช่วยประชาสัมพันธ์ หาพาร์ทเนอรฺ์ระยะยาว ทำกิจกรรมร่วมกับห้างต่างๆ และเรื่องการรับส่งผู้โดยสารไปสนามบิน”

นายวุฒิภูมิ กล่าวต่อว่า “โดยวันนี้สายการบินนกแอร์ ตั้งใจจะมาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งในโคราชและส่วนกลาง เช่น การขอลดค่าธรรมเนียมหรือผ่อนปรนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน และขอความร่วมมือจากเอกชนในการประชาสัมพันธ์ และการเดินทางระหว่างศูนย์การค้าไปสนามบิน จากข้อเสนอขอรับการสนับสนุน จะมีการหารือกับหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่งว่า ทางหน่วยงานภาครัฐจะอนุมัติข้อเสนอหรือความร่วมมือต่างๆ ได้ประมาณเมื่อใด ส่วนเรื่องเอกสารนกแอร์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน ซึ่งเดิมทีนกแอร์มีความพร้อมที่จะดำเนินการบริการสายการบินประมาณหลังเทศกาลสงกรานต์”

“สำหรับราคาค่าตั๋วโดยสารแต่ละเส้นทางจะเข้าอยู่กับความต้องการ โดยเส้นทางโคราช-เชียงใหม่ หากตั้งราคาต่ำและความต้องการบินต่ำด้วย ก็อาจจะไม่คุ้มค่าในเส้นทางนี้ ซึ่งอาจจะขยับค่าโดยสารขึ้น เพื่อจับกลุ่มที่ต้องการเดินทางทางอากาศ และมีกำลังซื้อสูง จึงเป็นที่มาว่า ทำไมสายการบินนกแอร์จึงเลือกเครื่องบิน 2 รุ่น ที่จะมาบินในเส้นทางโคราช-เชียงใหม่ คือ เครื่อง Boeing 737-800 ความจุ 189 ที่นั่ง บินสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 3-4 เที่ยวบิน หากได้รับการตอบรับดีครบ 3 เดือน อาจจะเพิ่มบินทุกวัน” นายวุฒิภูมิ กล่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดฯ และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมให้การสนับสนุนสายการบินนกแอร์ มาเปิดไฟท์บินที่โคราช เป็นการพัฒนาจังหวัด เราจะนำเสนอเรื่องที่นกแอร์ขอรับการผ่อนปรนทั้ง 5 ข้อต่อกรมท่าอากาศยาน ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.65 นี้เท่านั้น แต่เราจะขอให้ทางกรมฯ ขยายเวลาออกไป เพื่อช่วยสร้างความเจริญให้จังหวัด”

“โดยจะเร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้ทันกลางเดือนมีนาคม 65 หากการขอผ่อนปรนเรียบร้อย นกแอร์จะได้เร่งจัดตารางการบิน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านอื่นให้สามารถโอเปอร์เรตทันปลายเดือนเมษายน 65 และจะนำคณะเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยทั้ง 3 ห้างโคราช จะสนับสนุนการตั้งจุดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และการเดินทางจากตัวเมืองไปยังสนามบิน พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ให้สายการบินนกแอร์อีกด้วย” ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าว

นายศักดิ์ชาย  ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีสายการบินมาเปิดบินในโคราช ซึ่งหากยังไม่มีสถานที่จำหน่ายตั๋ว ทางหอการค้าฯ ยินดีให้ใช้สำนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง 3 จังหวัดใกล้เคียงอย่างบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ก็มีความยินดีด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถจัดทัวร์เชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆได้ อีกทั้งโคราชเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การจัดประชุมสัมมนาข้ามภูมิภาคได้ด้วย”