“รพ.บำรุงราษฎร์” ขยายความร่วมมือลงนาม MOU กับ “สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม” ผนึกกำลังสร้าง “ศูนย์พันธุศาสตร์” เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวกลางเมืองโคราชแห่งแรกในอีสาน บริการตรวจลึกถึงระดับยีน ป้องกันมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด วางแผนการมีบุตร และป้องกันกลุ่มโรคเสี่ยงทางพันธุกรรมในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 ที่ “สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม” ในโรงแรมวีวันโคราช ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง “รพ.บำรุงราษฎร์” โดย เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ “สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม” โดย นายชัชวาล วงศ์จร ประธานกรรมการ “สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม” ผนึกกำลังสร้าง “ศูนย์พันธุศาสตร์” แห่งใหม่ เน้นให้บริการตรวจสุขภาพลงลึกถึงระดับยีน เพื่อลดภาวะเสี่ยงเกิดโรคทางพันธุกรรมใน 6 กลุ่มโรค พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมวางแผนการมีบุตร ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อมเพื่อการวางแผนชีวิตครอบครัวให้ห่างไกลโรคร้าย

พร้อมขยาย “ศูนย์พันธุศาสตร์” เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจโคราชในการเป็นเมืองแห่งสุขภาพดีในอนาคต รวดเร็วด้วยบริการนำส่งผู้ป่วยไปยัง “รพ.บำรุงราษฎร์” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการลงนาม ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา และนักธุรกิจมาร่วมเป็นสักขีพยาน

เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “โคราชเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความต้องการทางด้านการตรวจวิเคราะห์พันธุรรมในเชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว ค่อนข้างเติบโต สอดคล้องกับปริมาณประชากรที่หนาแน่นและการเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตรวจได้เลย โดยสามารถเลือกตรวจได้ 2 แบบ ซึ่งให้ผลความแม่นยำสูง คือ การเจาะเลือด และการเก็บน้ำลาย”

“ประโยชน์ของการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม ทำให้ช่วยค้นพบความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด ช่วยวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพันธุกรรม บ่งบอกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยวางแผนการมีบุตร และลดความเสี่ยงในการแพ้ยาและการได้รับปริมาณยาที่ไม่เหมาะสม โดยในอดีตการตรวจลักษณะนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เคยเป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคหัวใจ หรือในครอบครัวที่เคยมีประวัติเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเสียชีวิตในขณะออกกำลังกาย”

“แต่ปัจจุบันการตรวจพันธุกรรมจะมุ่งเน้นในเชิงป้องกัน เพื่อหาความเสี่ยงในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี สามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัย หรือตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากผลของยีนจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต”

“สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพระดับยีนครอบคลุม 11 หัวข้อ ได้แก่ โปรแกรม ตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยง โรคมะเร็ง, ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์, ตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม, ตรวจโภชนพันธุศาสตร์, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งพร้อมตรวจการทำงานของร่างกาย, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมตรวจการทำงานของร่างกาย และ ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมตรวจการทำงานของร่างกาย”

ทั้งนี้ “สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม” ยังคงเดินหน้าเพิ่มศักยภาพทางด้านการแพทย์เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ของการมีสุขภาพดีสำหรับพี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการระดับมาตรฐานสากลในราคาเข้าถึงได้ เหมาะสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในครอบครัว และสามารถเริ่มต้นได้แล้ววันนี้ที่ “สวัสดีราษฎร์”