“มทร.อีสาน” โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ได้ร่วมกับ Class Cafe และ MC Jeans จัดโครงการ “CLASS 3D Velaverse Hackathon” การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม blender เพื่อโปรเจ็ค Velaverse โลกเสมือนจริงแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 ณ Class Cafe สาขาวัดบูรพ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการแข่งขัน “CLASS 3D Velaverse Hackathon” โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน นายมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง Class Cafe พร้อมด้วย คุณโดม เจริญยศ CEO บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด คุณวลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายอาวุโส ThaiPBS และแขกผู้มีเกียรติ ทีมผู้จัดงาน รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการ “CLASS 3D Velaverse Hackathon” นี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงานโมเดล 3 มิติ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในงาน AR VR MR และ Metaverse ซึ่งก่อนจะที่สร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ประกอบด้วย อาจารย์อิญชญา คำภาหล้า อาจารย์ปุญญรัตน์ รังสูงเนิน และ อาจารย์อภินันท์ รังสูงเนิน เกี่ยวกับ 3D Blender in Mataverse

นอกจากนี้มีวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตฯ/บล็อกเชน/NFT โดย คุณโดม เจริญยศ ซึ่งการให้ความรู้ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน 3D เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นรายได้ในยุคดิจิทัลที่กำลังมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันนี้

จากการจัดโครงการตลอดเวลา 24 ชม. ที่ให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝีมือจากโจทย์ MC Jeans in Velaverse พบว่าแต่ละคนสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวและสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสถาบัน โดยผลงานและรายชื่อผู้ที่ชนะในการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน MC Jean Station โดย นายชลันธร ท่าหลวง หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมได้นำผลงานเข้าไปประมูลใน CUBI NFT Marketplace

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน Contemporary MC Cube โดย นายภัทรพงศ์ แก้วยอด สาขานิเทศศาสตร์ดิจิตัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน Simple Shop โดย นายพชรพล นุ่มผักแว่น แผนกศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลชมเชยอีกจำนวน 9 รางวัล โดยได้มอบโค้ดส่วนลดในแอปพลิเคชัน CLASS go มูลค่า 1,000 บาท ให้คนละ 1 รางวัลอีกด้วย

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน ได้ลงนามความร่วมมือกับ Class Cafe เพื่อต่อยอดในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป