วันที่รอคอย ครม.ได้อนุมัติงบ 4,281 ล้านบาทให้โคราชเป็นเจ้าภาพงานมหกรรม “พืชสวนโลก 2029” จัดปี 2572 ในนามประเทศไทย เป็นครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานระดับ A1 หรือ World Horticultural Exposition ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียว” บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ “โคกหนองรังกา” ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 678 ไร่

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยหลังจากที่ ครม.ได้อนุมัติให้โคราชเป็นเจ้าภาพงานมหกรรม “พืชสวนโลกนครราชสีมา” ปี 2572 ในนามประเทศไทยว่า “หลังจากจังหวัดนครราชสีมาได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก” จ.นครราชสีมาในปี 2572 หรือปี 2029 ในระดับ A1 ซึ่งพื้นที่บริเวณอำเภอคง โซนนั้นเป็นโซนที่อาจจะไม่ได้รับกิจกรรมสำคัญๆ เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ตอนนี้งานพืชสวนโลก มีการจองเป็นเจ้าภาพปี 2572 ทาง จ.นครราชสีมา เราจะเป็นตัวแทนรัฐบาลในการขอจัดงาน “พืชสวนโลก” เหมือนที่ จ.เชียงใหม่เคยจัด”

“หากถามว่าทำไมไม่เลือกจัดที่ปากช่อง สีคิ้ว วังน้ำเขียว ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ทำไมเราจึงเลือกอำเภอคง เป็นสถานที่จัด “พืชสวนโลก” เพราะที่แถวนี้เป็นโซนอับความเจริญ หากเรามีกิจกรรมใหญ่ๆเข้าไปในพื้นที่ มันจะกระจายความเจริญ เพราะงานพืชสวนโลก หากจัดแล้วจะคงอยู่ตลอดไป จะมีนักท่องเที่ยว มีการประชุมเชิงวิชาการต่างๆเข้ามาในพื้นที่ตลอดเวลา และที่สำคัญบริเวณนี้สามารถพัฒนาต่อได้”

“หลังจากคณะกรรมการพืชสวนแห่งประเทศไทย ให้การรับรองว่าโคราชมีศักยภาพจัดได้ เสนอไปที่ครม. ซึ่งได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 และจะส่งเรื่องไปที่สมาคมพืชสวนโลก ที่ประเทศเบลเยียม เราต้องไปพรีเซนท์เสนอรูปแบบงานด้วยเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน “พืชสวนโลก 2572” หรืออีก 8 ปีข้างหน้า แต่ต้องไปแข่งเป็นเจ้าภาพกับต่างประเทศอีก เหมือนการขอเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “งานมหกรรม “พืชสวนโลกนครราชสีมา” ปี 2572 (Nakhon Ratchasima International Horticultural Expo 2029) จะจัดตามแนวคิดหลัก Nature & Greenery: Envisioning the Green Future ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียว บนพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 678 ไร่ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 2572 – 28 ก.พ. 2573”

“ส่วนพื้นที่สำหรับไฮไลท์งาน “พืชสวนโลก” แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง 523 ไร่ และพื้นที่จอดรถ 155 ไร่ จะมีสวนไม้ ไม้ดอกต่างๆของประเทศไทยทุกภาค และสวนของนานาชาติอีก 30 ประเทศ และสวนจากองค์กร สวนเฉลิมพระเกียรติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญ มีอาคารสำคัญเป็นที่วิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชหลังการจัดงานเกิดขึ้นด้วย ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในส่วนโครงสร้างต่างๆทั้งหมดวางไว้คร่าวๆประมาณ 4,000 ล้านบาท” นายวิเชียร กล่าวทิ้งท้าย

ล่าสุด! เมื่อวันที่ 4 มกราคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า “ครม.อนุมัติกรอบวงเงินจัดงานมหกรรม “พืชสวนโลก” ที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 วงเงิน 2,500 ล้านบาท และ “พืชสวนโลก” จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 6,781 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ”

“โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย กระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจการนำเข้า ส่งออกผลผลิตการเกษตรและธุรกิจท่องเที่ยว และส่งเสริมการต่อยอดการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีกำหนดยื่นประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565”

“สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 (ระดับ A1) วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท กำหนดสถานที่จัดงานเป็นบริเวณพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รวม 678 ไร่ ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าชมงาน 2.6 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 15 ตลอดระยะเวลาจัดงาน 110 วัน (ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 – 28 กุมภาพันธ์ 2573) และมีประเทศเข้าร่วมงาน 30 ประเทศ สำหรับประเภทงานระดับ A1 หรือ World Horticultural Exposition จะต้องใช้พื้นที่จัดแสดง 500,000 ตารางเมตร มีระยะเวลาจัดงาน 3 – 6 เดือน มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 10 ประเทศ”