“ผู้ว่าโคราช” ลั่นฆ้อง! ประกาศความยิ่งใหญ่ฟื้นเศรษฐกิจเมืองโคราชฝ่าวิกฤติโควิด พร้อมแล้ว! บิ๊กงานยักษ์การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย มหกรรมศิลปะนานาชาติ “ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช 2021” พร้อมเนรมิตเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองศิลปะที่เต็มไปด้วยสีสันของผลงานประติมากรรมถาวร และประติมากรรมกึ่งถาวร ที่ถูกจัดตั้งในพื้นที่ต่างๆในเมืองนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 64 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 65 ชมผลงานศิลป์ล้ำค่าจากศิลปินต่างประเทศทั่วโลก 54 คน 26 ประเทศ และศิลปินไทยใน 3 พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปากช่อง และอำเภอพิมาย คาดเงินสะพัดทะลุพันล้าน!

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “หลังจากโคราชจำเป็นต้องเลื่อนจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2020” จากผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จากเดิมจะจัดช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 เลื่อนไปจัดในวันที่ 11 มิถุนายน – 5 กันยายน 2021 และได้เลื่อนจากสถานการณ์โรคโควิด และปกติงานนี้จะจัด 2 ปีครั้งโคราชได้สิทธิ์จัดในปี 2020 แต่ต้องเลื่อนเป็นครั้งที่ 2 มาจัดตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 64 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 65 นี้แทน”

“ตอนนี้คณะผู้จัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ” เตรียมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 5 ธันวาคม 64 นี้ โดยเฉพาะเรื่องของผลงานงานศิลปะที่จะจัดแสดงค่อนข้างจะลงตัวเรียบร้อย และโคราชมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 “ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช 2021” ภายใต้แนวคิด “Buttterflies Frolicking on the Mud Engerdering Capital เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม” เพื่อเนรมิตให้ “โคราชเป็นเมืองศิลปะ” อย่างสมบูรณ์แบบมีศิลปินชาวไทยและต่างชาติจาก 26 ประเทศ 53 ราย เข้าร่วมแสดง 93 ผลงาน ในพื้นที่ 3 อำเภอใช้จัดแสดงศิลปะนานาชาติทั้ง อำเภอเมือง อำเภอปากช่อง และอำเภอพิมาย”

“การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จะเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพพจน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชาชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทำให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

“การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงาน จะสามารถกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประมาณ 1,000 ล้านบาท”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “สำหรับการจัดแสดงจะมีผลงานศิลปะของชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งศิลปะถาวรและกึ่งถาวรนั้นจะจัดแสดงในพื้นที่จัดงาน 3 แห่งใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้แก่บริเวณ ART GALLERY AND EXHIBITION หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา, สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน), สวนสัตว์นครราชสีมา, ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม), TK park ข้างวัดพายัพ, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และวัดพายัพ รวมจำนวน 42 ผลงาน”

“ส่วนที่อำเภอพิมาย สถานที่จัดโชว์ผลงานศิลปะได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, กุฏิฤาษี และ บริเวณหอนาฬิกา จำนวน 13 ผลงาน และสำหรับในพื้นที่อำเภอปากช่อง ได้แก่ หอศิลป์พิมานทิพย์ จำนวน 38 ผลงาน”

“สำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะนานาชาติในครั้งนี้ มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานจาก 26 ประเทศ จำนวน 53 ราย แบ่งเป็นคนไทย 13 ราย และศิลปินชาวต่างชาติ 40 ราย ได้แก่ศิลปินจากอาเซียน 5 ราย จากเอเชีย 13 ราย จากแอฟริกา 3 ราย จากยุโรป 13 ราย จากอเมริกา 5 ราย และออสเตรเลีย 1 ราย รวมจำนวน 93 ผลงาน” นายวิเชียร กล่าว