หลังจาก ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้ลงนามในสัญญางานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม.

ความคืบหน้าล่าสุด! ทางเพจ เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โดย Progressive Thailand ได้เปิดเผยภาพตัวอย่าง !!! Fuxing Hao CR300AF รถไฟความเร็วสูงที่ไทยซื้อจากประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาให้บริการในโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-นครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

หลังจาก ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้ลงนามในสัญญางานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม.

ความคืบหน้าล่าสุด! ทางเพจ เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โดย Progressive Thailand ได้เปิดเผยภาพตัวอย่าง !!! Fuxing Hao CR300AF รถไฟความเร็วสูงที่ไทยซื้อจากประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาให้บริการในโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-นครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

– ระยะทางที่ให้บริการ: 253 กม.

– ความเร็วในการให้บริการ: 250 กม./ชม.

– ชนิดรถไฟ: Fuxing Hao CR300AF

– จำนวนขบวนรถไฟ: 6 ขบวน

– จำนวนตู้โดยสารต่อขบวน: 8 ตู้ต่อขบวน

– จำนวนที่นั่ง: 594 ที่นั่ง

– ชั้นหนึ่ง: 96 ที่นั่ง

– ชั้นมาตรฐาน: 498 ที่นั่ง

– ราคาต่อขบวน: 1,166 ล้านบาท

– คาดว่าจะส่งมอบปี 2567-2568

– เปิดให้บริการในปี 2569

ทั้งนี้ ในปัจจุบันในภูมิภาคอาเซียนมีเพียงประเทศไทยและอินโดนีเซียที่จะมีรถไฟความเร็วสูงให้บริการ ส่วนประเทศลาว มาเลเซีย และฟิลิปปินส์จะมีรถไฟความเร็วปานกลางให้บริการ

(Cr.ภาพ-ข่าวเพจ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โดย Progressive Thailand)