“นพ.สสจ.โคราช” เปิดแผนเตรียมรับผู้ป่วยพุ่งขยาย “รพ.สนาม” ได้ 252 เตียงเพิ่ม “หอผู้ป่วยรวม” อีก 2,000 เตียง และ “โฮมไอโซเลชั่น” แยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า

“วันที่ 13 ก.ค.64 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงถึง 147 ราย เป็นตัวเลขสูงที่สุดในการระบาดโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,264 ราย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการรับมือกับสถานการณ์การระบาดทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องของการรับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาและการเตรียมแผนไว้รองรับผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน”

“ในส่วนของเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 นั้น จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินงาน 2 ส่วนคือ โรงพยาบาลสนาม ( Field Hospital ) และการจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม หรือโคฮอร์ตวอร์ด ( Cohort Ward ) เพื่อขยายเตียงในโรงพยาบาล ซึ่งโคฮอร์ตวอร์ดนี้เราสามารถขยายได้ถึง 2,000 เตียง ขณะนี้หลายโรงพยาบาลดำเนินการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก เหลือเตียงอยู่ประมาณ 500 เตียง”

“ส่วนโรงพยาบาลสนามที่อาคารชาติชายฮอลล์ และอาคารลิปตพัลลภฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งรองรับได้ประมาณ 252 เตียงนั้น ขณะนี้ใช้ไปแล้ว 127 เตียง เหลือรองรับได้อีกประมาณ 125 เตียง”

“ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงการปรับเปลี่ยนแผนการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยจะมีการปรับให้ผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน หรือโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลสนาม หากบ้านใดมีความพร้อมในการแยกกักตัวแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน ก็จะให้ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักกักตัวและดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ทันที โดยแพทย์จะมีการประเมินเป็นกรณีๆไป”