เริ่มแล้ว! “รพ.มหาราชนครราชสีมา” เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ “เซ็นทรัลโคราช” นอกพื้นที่แห่งแรกในภาคอีสาน จับมือเอกชนสร้างรูปแบบ “HACKVAX KORAT” ระบบการฉีดที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รองรับกับประชาชนเป็นจำนวนมาก ต้นแบบแห่งแรกอีสาน เริ่มฉีดบุคลากรทางการแพทย์วันแรก 19 พ.ค.และประชาชนทั่วไปกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังตามลำดับการจองคิวผ่านแอพ “หมอพร้อม-มหาราชพร้อม” และคอลเซ็นเตอร์ ไม่มีรับวอร์คอิน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดฯ มาดูความเรียบร้อย “การฉีดวัคซีนโควิด19” ที่โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนโควิดของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 6,200 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ค.64

และวันที่ 24 พ.ค.64 เป็นต้นไปเป็นคิวของประชาชนทั่วไปตั้งแต่อายุ 18 – 59 ปี และกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังตามลำดับการจองคิวผ่าน “หมอพร้อม” และคอลเซ็นเตอร์ เบอร์โทร.044-235777 และ 044-235888 ของศูนย์รับลงทะเบียน “ฉีดวัคซีนโควิด19” ทั้ง 20 คู่สาย”

ด้าน นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกจังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด เราจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในเครือข่ายมาตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์ โดยยินดีสนับสนุนพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน”

“พร้อมให้บริการสถานที่ที่สะอาดปลอดภัย มีขนาดใหญ่ ไม่แออัด สามารถจัดการให้มี Social Distancing 100% พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประสานงานอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยเรามีประสบการณ์เป็น “ต้นแบบ” ของการบริหารจัดการศูนย์การค้าที่เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนมาแล้วที่เซ็นทรัล ระยอง, สมุย และ ลาดพร้าว”

“เราหวังเป็นหนึ่งในพลังบวกในการจับมือกับทุกฝ่าย เร่งกระบวนการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศโดยเร็วที่สุด เริ่มจากการใช้พื้นที่ภายในศูนย์การค้ารองรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัคร โดยพร้อมเต็มที่ในการขยายผลไปสู่ภาคประชาชน เพื่อประเทศไทยของเราได้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง” นส.วัลยา กล่าวทิ้งท้าย