พร้อมเปิดแล้ว! ศูนย์บริการใหม่ “SILVER CARE WARD” ดูแลผู้สูงอายุของ “รพ.กรุงเทพราชสีมา” ครบวงจรโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์-พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการฯลฯ ด้วยห้องมาตรฐานสุดหรู พร้อมดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 “โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา” ได้เปิดบริการดูแลผู้สูงอายุ “SILVER CARE WARD” โดยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาล ร่วมงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “ดูแลดุจญาติ ใกล้ชิดทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ”

ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพหลังภาวะวิกฤต แบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องฟื้นฟูด้วยการทำกายภาพบำบัด

เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่ากระดูกสะโพก ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ และผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยน้อย เพื่อลดความเครียดของผู้ป่วย ลดความกังวลของญาติในการดูแล เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ”