“มทส.” เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ต่อยอดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาในการรักษาโรคให้กับประชาชน มุ่งผลิต ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และบริการด้านกัญชาแบบครบวงจรของประเทศ สร้างฐานการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป มทส. เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลินิกสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาโรคหรือภาวะของโรค รวมถึง เป็นการต่อยอดโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งยัง มุ่งเป็นผลิต ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และบริการด้านกัญชาแบบครบวงจรของประเทศ

นายแพทย์จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล แพทย์ประจำคลีนิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. เปิดเผยว่า “ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กําหนดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 หากแต่สามารถเสพได้ในกรณีเพื่อใช้ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย กรอปกับปัจจุบันประชาชนและผู้ป่วยจํานวนมากมีความสนใจและมีความประสงค์จะใช้กัญชา ในการบําบัดรักษาบรรเทาอาการของโรคหรือฟื้นฟูร่างกาย ถึงแม้ว่าสารสกัดกัญชาที่ผลิตขึ้นจะถูกกฎหมาย แต่ยังจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตํารับยา แพทย์สามารถสั่งจ่ายในกรณีจําเป็นสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย”

“ด้วยเหตุนี้คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. จึงได้เกิดขึ้นภายใต้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพการใช้กัญชาทางการแพทย์ หรือ Medical Cannabis Service Plan เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยทรมานจากกลุ่มโรคร้ายแรง เรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย อาทิ ผู้ป่วยกลุ่มโรคกลุ่มอาการ นอนไม่หลับ อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต อาการชาตามปลายมือ-เท้า โรคผิวหนังและแก้ริดสีดวงทวารหนัก ผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาแบบประคับประคอง”

“คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. ยังมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิต ศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้และบริการด้านกัญชา รวมถึงการสร้างฐานผลิต เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ การคิดค้นตำรับยา การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสารสำคัญทางยา การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย”

“รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางแพทย์ โดยใช้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม” นพ.จักรพงศ์ กล่าว

สำหรับ “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส.” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารรัตนเวชพัฒน์ เริ่มวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 044-376555