เปิดภาพความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกศจันทน์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily ได้มีการเผยแพร่ภาพความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกศจันทน์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน

1.”พระหีบฐานรองพระโกศจันทน์” โดยมีลวดลายหลักคือ ลายเครือเถาครุฑทั้ง 4 ด้าน ซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรก และลวดลายอื่น ๆ ทั้งสิ้น 26 แบบ อาทิ ลายกระจัง, ลายฐานสิงห์, ลายสังเวียน จำนวนชิ้นไม้กว่า 30,000 ชิ้น (เสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์)

2.”องค์พระโกศจันทน์” โดยมีลวดลายหลักคือ ลายกลีบจงกลประดับเทพพนม รอบองค์พระโกศจันทน์ทั้ง 8 เหลี่ยม และลวดลายอื่น ๆ ทั้งสิ้น 42 แบบ อาทิ ลายหน้ากระดาน, ลายดอกไม้ไหว, ลายกระจังคว่ำ เป็นต้น จำนวนชิ้นไม้กว่า 10,000 ชิ้น (เสร็จแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์)

3.”ฝาพระโกศจันทน์” ประกอบด้วยลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายบัวถลา (บัวคว่ำ), ลายดอกจอก, ลายดอกไม้ทิศ เป็นต้น (เสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์)

โดยทั้งหมดเป็นงานลายซ้อนไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และความพิเศษอีกสิ่งหนึ่งคือ มีการลงรักปิดทองบนชิ้นไม้บางส่วนเพื่อเพิ่มมิติ ความงดงาม และเพื่อความสมพระเกียรติสูงสุด

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

– พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

*อนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติตามการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เป็นวันหยุดราชการ(เฉพาะปีนี้)

(ภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Thairoyalfamily)