จังหวัดฯสรุปกำหนดการ ครม.สัญจรโคราช 21-22 สิงหาคมแล้ว ใช้พื้นที่ มทส.ประชุมคณะรัฐมนตรี จุดแรกนายกฯลุงตู่ มาถึงโคราช เข้าสักการะย่าโม ก่อนทำภาระกิจ คาดชาวโคราชแห่ขอ”นายกฯ”ช่วย ยกระดับทางรถไฟรางคู่ผ่านเมืองโคราช ล่าสุดป้ายต้อนรับนายกฯประยุทธ์ “ความหวังคนโคราช” ติดพรึบเต็มเมือง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมร่วมร่วมกับคณะสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) โดยมี นายนริสชัย ป้อมเสือ และ นายสุจินต์ เพชรเนียน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

โดยกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.สัญจร) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 จะใช้ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่จัดประชุม

พร้อมกันนี้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 1 นครราชสีมา

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไป สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเดินทางต่อไปที่ เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อไปมอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะมารับประทานอาหารกลางวัน พร้อมหารือกับ กรอ. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

หลังจากนั้นจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่ บึงกระโตน อ.ประทาย รับฟังรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครราชสีมา และ บ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ส่วนวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม

จากนั้น จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชน และเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานกองบิน 1 ขึ้นเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ กลับกรุงเทพฯ

สำหรับเรื่องด่วนที่ชาวโคราชนำโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย หอการค้าฯและสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ยื่นคัดค้านการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ช่วงผ่านตัวเมืองโคราชโดยไม่ยกระดับ ที่มีการพูดคุยกับกระทรวงคมนาคมผ่านมา 2 ครั้งแล้ว และคาดว่าการประชุม “ครม.สัญจร” จะมีการยื่นเสนอเรื่องนี้กับทาง นายกฯประยุทธ์ และครม.อีกด้วย

และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาเซียนฯ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขแบบก่อสร้างรถไฟรางคู่ที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดและ รองผู้ว่าการ รฟท. มีแนวทางข้อสรุปเรื่องการยกระดับผ่านตัวเมืองยาวประมาณ 5 กม.

โดยเริ่มยกจากสถานีศรีษะละเลิง รอดผ่านใต้สะพานต่างระดับสี่แยกปักธงชัย แล้วยกขึ้นไปสถานีหัวรถไฟ(นครราชสีมา) ตรงไปสถานีจิระ แล้วลงก่อนถึงสะพานสูงหัวทะเล ซึ่งเหลือการแก้แบบช่วงลงเพื่อผ่านสะพานสูงหัวทะเล สำหรับอำเภอสีคิ้วมีแนวทางที่จะยกระดับบางช่วง ทั้งนี้สรุปตัวเลขงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้ง 2 แห่งเกือบ 3,000 ล้านบาท (ช่วงในเมืองประมาณ 2,100 ล้านบาท/สีคิ้ว 800 ล้านบาท) ซึ่งทั้งนี้จะเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป