ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! ชาวโคราชหัวใจเกินร้อย กลุ่ม “ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือขามสอ” จัด “เสือขามสอปั่นปันบุญ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.ขามทะเลสอ เส้นทางไกลมาก 613 กม.“หัวหิน–โคราช” ฮือฮาเบรกพักระหว่างทางตามโรงเรียนและวัด ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขอร่วมบริจาคตลอดเส้นทาง

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2561 ที่ลาน MALL PARC เดอะมอลล์โคราช ผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “เสือขามสอปั่นปันบุญ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 เส้นทางหัวหิน–โคราช” โดยมีกลุ่มชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือขามสอ, เภสัชกรจักริน เชิดฉาย อดีตปธ.หอการค้าฯและที่ปรึกษาโครงการ, พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬา จ.นครราชสีมา และนายชาญชัย บวงสรวง ปธ.สโมสรกีฬาจ.นครราชสีมาฯลฯ ร่วมแถลงข่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “วัตถุประสงค์โครงการ “เสือขามสอปั่นปันบุญฯ” เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลขามทะเลสอ ซึ่งขอขอบคุณโรงพยาบาลขามทะเลสอ พี่น้องและเสือขามทะเลสอ และภาคีที่เกี่ยวข้องที่คิดกิจกรรมดีๆขึ้น หลักๆก็เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์กับพี่น้องขามทะเลสอ และอำเภอใกล้เคียง”

“ตนอยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ เส้นทางการปั่นปันบุญ ของโครงการเสือขามทะเลสอ ปั่นปันบุญในครั้งนี้ ตั้งแต่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ถึง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 613 กิโลเมตร ซึ่งต้องผ่านหลายๆจังหวัด จึงขอบอกบุญไปยังพี่น้องที่อยู่ตามเส้นทางที่ปั่นให้ช่วยสนับสนุน และช่วยดูแลคณะนักปั่นบอกบุญของเราด้วย”

“อยากให้ชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ และพี่น้อง จ.นครราชสีมาที่อยู่ในอำเภออื่น ได้ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ ที่สำคัญจะได้ช่วยเหลือในการยกศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขามทะเลสอ ในการให้บริการดูแลพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วย และเป็นกิจกรรมที่ดีในการปั่น เป็นการออกกำลังกาย และถือเป็นการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศอีกด้วย” ผู้ว่าฯกล่าว

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนานุสรณ์ สมาชิกกลุ่มชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือขามสอ กล่าวว่า “ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือขามสอเป็นการรวมกลุ่มของนักปั่นจักรยาน จำนวน 100 คน ที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปั่นจักรยานระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกภาคส่วนของสังคมภายใต้ความเห็นชอบและให้การอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละพื้นที่ตามเส้นทางของการปั่นจักรยาน โดยที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้น”

“การปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 เส้นทางหัวหิน–โคราช ระยะทาง 613 กิโลเมตร เป็นการรวมกลุ่มนักปั่นจักรยาน จำนวน 50–100 คน เพื่อปั่นจักรยานเป็นรูปขบวนแถวตอน(แถวตอนเรียงหนึ่ง) ไปตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละพื้นที่ตามเส้นทางของการปั่นจักรยาน”

“พร้อมกับการประชาสัมพันธ์บอกบุญและรับเงินบริจาคจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา ในระหว่างเส้นทางจะมีการแวะเยี่ยมชมและบันทึกภาพเพื่อการเผยแพร่บรรยากาศของสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดเส้นทาง ส่วนการพักระหว่างทางใช้วัดและโรงเรียนที่ขออนุญาตไว้ โดยมีการดูแลอำนวยการด้านความปลอดภัยทางการจราจรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอดเส้นทาง”

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า “โครงการนี้มีสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สโมสรจักรยานจังหวัดนครราชสีมา และนักธุรกิจภาคเอกชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และภูมิภาคต่างๆเป็นผู้ให้การสนับสนุน และเมื่อขบวนปั่นเข้าถึงเส้นชัย ณ โรงพยาบาลขามทะเลสอเป็นที่เรียบร้อย ก็จะส่งมอบเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มอบให้โรงพยาบาลขามทะเลสอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์”

“สำหรับโรงพยาบาลขามทะเลสอ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีจำนวนประชากรผู้ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 20,998 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนประชากรรับผิดชอบค่อนข้างน้อย มีผลโดยตรงต่อจำนวนเงินรายหัวประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ที่มีจำนวนจำกัดตามสัดส่วนประชากร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพตามความจำเป็นและส่วนขาด”

“ดังนั้นการปั่นปันบุญฯ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของการแก้ไขปัญหาตามส่วนขาดดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้มีโอกาสระดมทุนตามกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการต่อไป โดยเริ่มโครงการฯวันที่ 12-19 พ.ย.2561” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการร่วมบริจาค 1.ณ จุดรับบริจาคโรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 2.ตามเส้นทางของนักปั่นปั่นบุญ 3.บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลขามทะเลสอ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-98845-2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020-142-16557-8 ปั่นปันบุญโรงพยาบาลขามทะเลสอ 044-397315, 044-397111 ต่อ 101,132