มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) หลังจากได้วางศิลาฤกษ์อาคาร “หอพระประจำโรงพยาบาล มทส.” และได้มีพิธีเททองหล่อ“พระพุทธรูปปางประทานพร” โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง “พระพุทธรูปปางประทานพร” และบริจาคเข้ากองทุนโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์” จัดสร้างหอพักผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อการเรียนการสอน และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พอเพียง รองรับผู้ใช้บริการในพื้นที่ภาคอีสานใต้  ด้าน “สุวัจน์-พลโทหญิงพูนภิรมย์” ปธ.พิธีร่วมบริจาค 2,300,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้มีพิธี เททองหล่อ“พระพุทธรูปปางประทานพร” ประดิษฐานศูนย์รวมจิตใจประจำหอพระโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. นายแพทย์ลิขิต มาตระกุล ผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ภายในพิธี พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินธโร โพธิ์งาม) หรือ หลวงพ่อใหญ่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ( ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา (วัดอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาล มทส.

ทั้งนี้ “พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล มทส.” มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสร้างกุศลทำบุญหล่อองค์พระตามกำลังศรัทธา นับแต่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพระ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา

โดยวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สร้างห้องพักผู้ป่วยให้เพียงพอต่อความต้องการ สร้างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และโครงการจัดหาทุนรับบริจาคเพื่อสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล ปางประทานพรเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด 89 นิ้ว

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล สามารถจารึกชื่อลงในแผ่นทองสำหรับร่วมเทหล่อองค์พระ ในราคา 100 บาท สำหรับผู้บริจาค 100,000 บาท จะได้จารึกชื่อไว้ ณ หอพระ และผู้บริจาค 500,000 บาท จะได้จารึกชื่อไว้ ณ ฐานองค์พระประธาน

โดยพุทธลักษณะ “พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เป็นพระพุทธรูปปางนั่งประทานพรขึ้นรูปด้วยโลหะเนื้อสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 89 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารหอพระ บนพื้นที่ 2 ไร่ อาคารหอพระและองค์พระพุทธรูประจำโรงพยาบาล

มีวัตถุประสงค์จัดสร้างเพื่อเป็นที่พึ่งและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้ป่วย ญาติ พนักงาน และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาคารหอพระ  ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร ประกอบด้วย กลุ่มอาคารทรงโปร่ง จำนวน 3 หลัง สำหรับการปฏิบัติธรรม หรือการเจริญภาวนา พื้นที่รายรอบเป็นลานกว้าง เพื่อใช้ทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถปฏิบัติได้เป็นปกติทุกวันตามโอกาส

โดยคาดว่าจะสามารถประกอบพิธี “เบิกเนตรฉลองสมโภชองค์พระและหอพระ” ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทั้งนี้ มทส. จะดำเนินการขอพระราชทานนามพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่อไป

ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ขนาด 120 เตียง เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง มีผู้ป่วยนอก ประมาณ 800 คนต่อวัน  ผู้ป่วยใน ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณวันละ 50-60 คน

และได้ขยายพื้นที่บริการก่อสร้างอาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ขนาด 12 ชั้น เป็นอาคารเพื่อการบริการในระดับ ตติยภูมิ รองรับจำนวนเตียงผู้ป่วยในจำนวน 800 เตียง และห้องผ่าตัดจำนวน 30 ห้อง  วัตถุประสงค์เพื่อการกำหนดให้การเรียนการสอนชั้นคลินิกจะต้องมีเตียงผู้ป่วยสามัญไม่น้อยกว่า 400 เตียง อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์จึงมีความสำคัญทั้งทางด้านการศึกษาและการ บริการทางการแพทย์ระดับสูงในอนาคต