ปังมาก! อันซีนโคราช แหล่งอารายะธรรมโบราณ 4 พันปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยของ “บ้านโนนวัด” อ.โนนสูง สุดฮิต นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ แห่ชมคึกคักทุกวัน ซึ่งมีการขุดพบหลุมศพ กระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ และไหโบราณลวดลายงดงาม ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่อุดรธานี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างพากันเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งอายระธรรมโบราณบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมากันอย่างคึกคัก ซึ่งแหล่งอารยะธรรมโบราณแห่งนี้ มีหลุมขุดค้นทางอารยะธรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย นับได้ตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก เรื่อยมากระทั่งถึงยุคปัจจุบัน กว่า 200 ชั่วอายุคน

ส่วนภายในได้มีขุดพบหลุมศพ กระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ และไหโบราณลวดลายงดงาม ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานี คือประมาณ 4,000 ปี การขุดค้นในครั้งนั้นทำให้ทราบว่าแหล่งอารยะธรรมโบราณบ้านโนนวัด มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายยุค

สำหรับแหล่งขุดค้นนี้มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นที่ตั้งรกรากของสังคมเกษตรกรรมสังคมแรกมีอายุราว 2,100 – 1,250 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก จนถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานคล้ายบ้านเชียง

แต่สิ่งที่ขุดค้นได้จากแหล่งประวัติศาสตร์ “บ้านโนนวัด” มีมากมายกว่าบ้านเชียง และยังคงสภาพความสมบูรณ์ไว้ได้ มีประโยชน์ต่อการศึกษาความต่อเนื่องของวัฒนธรรมโบราณ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏขึ้นในประเทศไทย โดยในแต่ละวันจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ชมแหล่งอารยะธรรมโบราณบ้านโนนวัดกันเป็นจำนวนมาก