“เซ็นทรัลโคราช” ประกาศผลแล้ว! ประกวดภาพถ่าย “Life So Full ใช้ชีวิตให้สุด” CENTRAL PHOTO CONTEST เผยภาพชนะเลิศเป็นของ “พงศ์ฤทธิ์ กองแก้ว” ชื่อภาพ : ชีวิตมันต้องใช้ให้สุด2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท

หลังจาก “เซ็นทรัลพลาซาโคราช” ได้จัดกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายศูนย์การค้าฯในหัวข้อ: “LifeSoFull ใช้ชีวิตให้สุด” CENTRAL PHOTO CONTEST ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 56,000 บาท โดยให้ร่วมส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา และได้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายมาเป็นจำนวนมาก

เกณฑ์การตัดสิน การถ่ายภาพ บุคคล กิจกรรมพื้นที่ต่างๆ ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ ซึ่งต้องมีอัตลักษณ์ของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา รวมอยู่ในภาพถ่าย มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์

ตัดสินโดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ ได้แก่ คุณสมเกียรติ ศิริวิกุล ร้านเมเยอร์นครราชสีมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ทางคณะกรรมการตัดสินได้ประกาศผลรางวัลสำหรับกิจกรรรม Central Photo Contest 2018 ในหัวข้อ Life So Full ใช้ชีวิตให้สุด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 15,000 บาทได้แก่

นายพงศ์ฤทธิ์ กองแก้ว ชื่อภาพ : ชีวิตมันต้องใช้ให้สุด2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่

นายณัฐชล นาคเพ็ชรพูล ชื่อภาพ : เติมชีวิตให้สุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : มี 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

นายธีรภัทร กาญจนพบู
ชื่อภาพ : Unlimited Fashion KORAT”

นายณัฐดนัย วิชชาธรตระกูล
ชื่อภาพ : Life So Full…Life So fun ใช้ชีวิตให้สุด…ใช้ชีวิตให้สนุก

นายพลากร คะนองมาตย์
ชื่อภาพ : “Si swat smarts life” “ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดไปกับสีสวาด”

รางวัลชมเชย : มี 10 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาทได้แก่

นางสาวศุภลักษณ์ อธิวาส
ชื่อภาพ : All in Fin land

นายประพัทธ์ อินอัญชัญ
ชื่อภาพ : Full Motion Life & Sport

นายณัฐวัฒน์ ฉัตรรัศมีกุล
ชื่อภาพ : ‘Movement activities’ โคราชเคลื่อน เซนทรัลไหว ไปให้สุด !

นางสาววิชยา อิสระสุนทรวงษ์
ชื่อภาพ : My Life is shopping “เพราะชีวิตคือการช็อปปิ้ง”

นายวัชระ ทับเรือง
ชื่อภาพ : เดิน วิ่ง ชิลล์ ไปกับไฟแสงสี

นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต
ชื่อภาพ : “SEASONS OF LIFE”

นายภคพัฒน์ ณ สงขลา
ชื่อภาพ : Shop all day Play all night

นายยุทธศาสตร์ โสธะโร
ชื่อภาพ : ความสุขของฉัน

นายมนัสวิน พฤกษา
ชื่อภาพ : ที่นี้…ทำให้ชีวิตมีสีสัน

นายสิริชัย ทับทิมสุก
ชื่อภาพ : เป็นมากกว่าศูนย์การค้า