ชาวโคราช “รวมพลังคนโคราชต้านคนโกง” มาเต็มกว่า 1,000 คน เดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศ “ไม่ให้คนขี้โกงมีที่ยืนในสังคม” โวยมีการกว้านซื้อบัตรประชาชนโกงเลือกตั้งกันแล้ว ขอให้นักการเมืองละอายใจตัวเองบ้าง

วันนี้ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา, ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นในจังหวัดนครราชสีมา  และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ปปช.จังหวัดนครราชสีมา สถาบันการศึกษา สมาคมคนตาบอล นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมกว่า 1,000 คน นำโดยนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2561 “รวมพลังคนโคราชต้านคนโกง”

โดยงานครั้งนี้มีคอนเซ็ปต์ว่า “คนไทยตื่นรู้สู้โกง” นำทุกภาคส่วนร่วมกับสักการะท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประกาศเจตนารมณ์ให้รู้ว่า เราจะเดินหน้าต่อสู้ร่วมกันให้ถึงที่สุด แม้ว่าเส้นทางจะยาวไกลจะมีอุปสรรคสักเพียงใด เราจะไม่หยุดยั้ง คนโคราชลูกหลานย่าโมจะร่วมกันสร้างพลัง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรณรงค์ต่อต้านคนคดโกง ขี้โกงไม่ให้มีที่ยืนในสังคม พร้อมทั้งถือป้ายร่วมกันเดินรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา รวมพลังต้านคนโกง อาทิ ถ้านักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า หยุดโกงสักสองปี ถนนเมืองไทยจะปูด้วยทองคำก็ยังได้, ปลุกสำนึกไทยต้านคอร์รัปชั่น, รักชาติ รักแผ่นดิน หยุดโกงก่อนสิ้นชาติ และสร้างสรรค์โคราชด้วยมือ ขจัดคอร์รัปชั่นให้หมดไป เป็นต้น โดยเดินไปตามเส้นทางถนนสุรนารี ผ่านตลาดแม่กิมเฮง บขส.เก่า ไปยังศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลัก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติของจังหวัดนครราชสีมา มีคุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นำพนักงานและเจ้าหน้าเข้าสมทบกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ เพื่อระลึกถึง นายดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย ที่ริเริ่มการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อตอกย้ำให้สังคมทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนค่านิยมของสังคม ในการปฏิเสธการคอร์รัปชั่น

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  เพื่อเป็นการคุ้มกันจิตใจไม่ให้ตกเป็นทาสของขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชั่นของประเทศ เพื่อทำสงครามกับการคอร์รัปชั่นอย่างแกร่ง กล้า และทระนง

เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น จ.นครราชสีมา กล่าวว่า “การรวมพลังคนโคราชต้านคนโกง ซึ่งมีจำนวนมากที่ไม่ยอมรับในการโกงทุกรูปแบบ และไม่ให้คนโกงได้มีที่ยืนในสังคม จึงรวมตัวกันมาแสดงสัญลักษณ์ไม่ยอมรับการโกง โดยทุกคนมีเจตจำนงตรงกันว่าอยากเห็นการโกงหมดไปจากประเทศไทย และเพื่อสะท้อนว่าพิษภัยของการโกงสะท้อนอย่างไร”

“ขณะที่โคราชมีกระแสข่าวคึกโครมทั้งที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง ก็มีกรณีเก็บบัตรประชาชนในหลายอำเภอ มีการซื้อเสียงกันแล้วแม้ จะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย กกต. นักการเมืองก็ไม่สนใจ โดยจากการติดตามข่าวคนเหล่านั้นอ้างว่าเป็นการเตรียมตัวหลายเรื่อง และไม่มีใครยอมรับว่าซื้อบัตรประชาชนจริง แต่ถ้าหากเป็นการซื้อจริงก็คิดว่าประชาธิปไตยเรายังใช้เงินซื้อสิทธิขายเสียงกันอยู่ ฉะนั้นตนคิดว่ามันก็เชื่อมโยงกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบ รวมถึงการโกงการเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะตั้งต้นประชาธิปไตยโดยการซื้อสิทธิขายเสียงกันแล้ว”

“ตนว่าวันนี้จะไม่ได้ประชาธิปไตยที่ดี ที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่แท้จริง ตนอยากเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนว่า ทุกคนต้องตระหนักใจหน้าที่ของตัวเอง อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมื้อสิทธิขายเสียงได้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อต้ายคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบในเรื่องของการเลือกตั้ง”

เภสัชกรจักริน กล่าวอีกว่า “วันนี้เราอยากเห็นโคราชปลอดการซื้อเสียง ต้องการคนดีเป็นตัวแทนของประชาชน อยากให้ประชาชนออกมาแสดงพลังว่าวันนี้คนโคราชเงินซื้อไม่ได้ ตนอยากฝากไปยังบรรดานักการเมือง อดีต ส.ส. หรือว่าที่ผู้จะสมัครเลือกตั้งว่า ทุกคนได้สร้างคุณงามความดีไว้พอสมควร เรามาขายนโยบาย ขายความดีที่ได้เคยทำให้แก่สังคมดีกว่า”

“วันนี้เราจะปฏิรูปประเทศไทยก็มาปฏิรูปโคราชด้วยกัน เป็นตัวอย่างทำดีให้ลูกหลานเรา แค่การทำเพื่อชนะโดยที่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ดี เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง ตนอยากให้ทุกคนทบทวน อยากให้ทำตัวเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานเรา ละอายแก่ใจตนเองบ้าง สังคมไม่รู้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวท่านย่อมรู้ดี เคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองโดยที่ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง”

“ส่วนที่มองว่าการเมืองน้ำเน่านั้น เราก็คาดหวังไว้ เพราะตนต่อสู้เรื่องนี้มาตลอด หลายคนบอกว่าเรามีประชาธิปไตยแค่ 3 วินาที พอหย่อนบัตรแล้วสุดท้ายเราก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง ฉะนั้นวันนี้อยากให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงจริงๆ เราอย่ายอมขายสิทธิขายเสียงให้แก่นักการเมืองที่ไม่ดี อยากเห็นพวกเราร่วมกันปฏิรูปโคราชในการเลือกตั้ง และใครที่มาซื้อสิทธิขายเสียงเราต้องแจ้ง กกต.ให้รู้และทราบและต้องดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่าง” เภสัชกรจักริน กล่าวทิ้งท้าย