สุดยอดแห่งการช่วยเหลือชาวบ้านยากจน นายอำเภอชุมพวง ร่วมกับ รพ.ชุมพวง และรพ.บ้านแพ้วจักษุแพทย์ ช่วยผู้ป่วยยากจน ผ่าตัดโรคต้อกระจกให้ชาวบ้านฟรี 300 คน
วันที่ 25 ส.ค.61 นายไพรัช วิทยานุมาศ นายอำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “มอบดวงตาสดใสให้ผู้ป่วยต้อกระจก” ที่โรงพยาบาลชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ร่วมกับ รพ.บ้านแพ้วจักษุแพทย์ ครั้งที่ 19 ปีที่ 9 โดยมี นายแพทย์อิทธิพล อุดตมะปัญญา กล่าวต้อนรับ
สำหรับ มหกรรมการผ่าตัดต้อกระจก เป็นโครงการเฉพาะกิจของโรงพยาบาลชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา นอกเหนือจากภารกิจหลักตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บริการผู้ป่วยไม่จำกัดเขตบริการ ได้แก่ โรคต้อกระจก เป็นโรคที่สำคัญของผู้สูงอายุทุกราย ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น จนนำไปสู่การบอดถาวร ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
 ทั้งนี้โรคต้อกระจกรักษาให้หายขาดด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างถาวร และเป็นโรคไม่เร่งด่วน ในสภาพสังคมชนบท ผู้ป่วยมีฐานะยากจน จึงขาดการเข้าถึงการรักษา