ฮือฮาหนักมาก “วัดบ้านดงใหญ่” วัดดังอ.พิมาย โคราชใช้เศียรพระนับพันตกแต่งบนกำแพงวัด และใช้เก็บอัฐิผู้เสียชีวิตแทนเจดีย์ธาตุซึ่งจะใช้พื้นที่ของวัดมากขึ้นทุกวัน

ภายในวัดบ้านดงใหญ่ หมู่ที่  12 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าบริเวณกำแพงวัดมีเศียรพระ หรือเรียกว่า “เศียรพรหม” วางตกแต่งอยู่บนกำแพงจำนวน 785 เศียร จากการสอบถามไปยัง “พระอธิการจำรัส อัตถะกาโม” เจ้าอาวาสวัดบ้านดงใหญ่  ทราบว่า “สาเหตุที่นำเศียรพรหม มาตกแต่งบนกำแพงวัดนั้น เนื่องจากบริเวณยอดของเศียรพรหม สามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อใช้สำหรับเก็บอัฐิผู้เสียชีวิต”

“เนื่องจากปัจจุบันวัดในทางภาคอีสานหลังมีชาวบ้านเสียชีวิตญาติๆก็จะนำเจดีย์ธาตุมาตั้งในวัดเพื่อเก็บอัฐิและจะใช้พื้นที่วัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกรงว่าในอนาคตวัดก็จะเต็มไปด้วยธาตุที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิตจึงวางแผนการใช้พื้นที่ของวัดในอนาคตไว้ด้วย”

สำหรับเศียรพรหมดังกล่าวมี 4 หน้า เป็นศิลปะแนวความคิดของท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านดงใหญ่  ที่ได้นำเอา ศิลปะ ในประเทศอินเดีย มาผสมผสาน ศิลปะของไทย ปั้นเศียรพรหม 4 หน้า วางตกแต่งไว้บนกำแพงวัด โดยทาสีทองเหลืองอร่าม สวยงามมาก

ส่วนด้านบนเศียรสามารถเปิด-ปิดเก็บอัฐิผู้เสียชีวิตได้เป็นที่แปลกตาให้กับประชาชนผู้พบเห็น นับว่า เป็นแนวความคิดที่แปลกกว่าวัดอื่น ที่สามารถ นำเศียรพรหม มาใช้ประโยชน์ตกแต่งกำแพงวัดอย่างสวยงามและเก็บอัฐิ(กระดูก)ผู้เสียชีวิต ได้อีกด้วย