อันซีนโคราชนักเซลฟี่ห้ามพลาด!! “สะพานน้อย”ทอดยาวผ่านทุ่งนาเขียวขจี สุดยอดวิวสวยงามที่โคราช จากสะพานไม้อายุ 100 ปีกลายเป็นสะพานปูน ยาว 120 เมตรเพื่อความทนทานปลอดภัยอยู่ที่อำเภอคง

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณกลางทุ่งนา บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบสะพานปูนขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เมตร พาดอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจี เป็นวิวที่สวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านพากันถ่ายรูปเซลฟี่ลงในโซเชียลจำนวนมาก

โดยนายไพศาล อุดมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านได้บอกว่า “สะพานที่พบเป็นสะพานที่ใช้สำหรับเดินข้ามไปมา ระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งในอดีตเคยเป็นสะพานไม้ ที่สร้างมานานกว่า 100 ปีแล้ว ที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อข้ามทุ่งนา จะได้ไม่ต้องเดินเหยียบย่ำข้าวที่ปลูกไว้ในทุ่งนา”

“อีกทั้งมีเรื่องเล่าว่าในอดีตได้เกิดโรคอหิวาต์ขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเดินเท้าผ่านทุ่งนาที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค ชาวบ้านจึงได้พากันสร้างสะพานไม้ขึ้น เพื่อใช้เดินข้ามทุ่งนาบริเวณนั้น ต่อมาได้มีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ชาวบ้านจึงได้รื้อสะพานไม้ออก และสร้างเป็นสะพานปูนแทน เพราะไม้หายาก และสะพานปูนมีความแข็งแรงทนทานกว่า”

“แต่สร้างให้มีลักษณะคล้ายกับสะพานไม้เดิม คือมีความกว้าง 60 เซนติเมตร และยาว 120 เมตร พอให้คนสามารถเดินผ่านไปได้ ซึ่งเมื่อถึงฤดูทำนา จะพบว่าสะพานนี้ ทอดผ่านทุ่งนาเขียวขจี สวยงามเป็นอย่างมาก”

“จนมีนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน พากันนำโทรศัพท์มือถือ มาถ่ายรูปเซลฟี่ ส่งต่อในโลกโซเชียล เป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวาง ทำให้ชาวบ้านภาคภูมิใจ และเตรียมที่ช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ต่อไป”