“ผอ.ชลประทานที่ 8” ยืนยันวัดปริมาณน้ำใน 5 เขื่อนโคราชสามารถใช้ถึงหน้าแล้งปีหน้าได้ โดยเฉพาะเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำในเขื่อน 198 ล้านลูกบาศก์เมตร 63% ของความจุกักเก็บทั้งหมด เพียงพอต่อระบบนิเวศ และใช้ทำการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า “ภายหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ส่งผลให้ระดับในเขื่อนต่างๆ โดยเฉพาะเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนกว่า 4 แสนลูกบาศก์เมตร ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ในเขื่อน 198 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร”

“โดยทางเขื่อนได้ปิดประตูระบายน้ำไว้ทั้งหมด เนื่องจากน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณเพียงพอต่อระบบนิเวศ และใช้ทำการเกษตรตามแผนที่วางไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุด สำหรับใช้อุปโภคบริโภคและบริหารจัดการสำหรับทำการเกษตร รวมถึงใช้ในช่วงหน้าแล้งปีหน้าด้วย”

“ส่วนที่เหลืออีก 4 เขื่อน  ประกอบไปด้วย เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ 75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำอยู่ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำอยู่ 68 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้านลูกบาศก์เมตร” ผอ.ชลประทานที่ 8 กล่าวสรุป