ชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในอำเภอเมืองยาง โคราช ออกมาซ่อมถนนเองหลังถูกปล่อยทิ้งขาดการซ่อมแซมมานานกว่า 20 ปี ทนรองบประมาณจากทาง “อบจ.โคราช” ไม่ไหว

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริเวณบ้านโนนอุดม หมู่ 1 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และชาวบ้านโนนอุดม  ได้ออกมาช่วยกันซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านเอง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหนักถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระมานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมถนนบ้านขุนละคร -บ้านนางอ้อ เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ยิ่งในช่วงที่มีฝนตกลงมาจะทำให้น้ำขังบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อบนพื้นถนน เวลารถผ่านสัญจรไปมาทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จนชาวบ้านบางรายที่ป่วยอยู่ในพื้นที่ เมื่อต้องสัญจรผ่านเส้นทางนี้ก็เคยเกือบเสียชีวิตมาแล้ว เด็กนักเรียนที่ต้องใช้รถโดยสารเพื่อเดินทางไปโรงเรียนทุกวันจึงไปสาย  และเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อขนส่งผลผลิตไปจำหน่ายก็ได้รับความเดือดร้อนมากเช่นกัน

ด้านนายกฤษฏา พิมพ์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม กล่าวว่า “ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวันนี้สาเหตุที่ชาวบ้านต้องออกมารวมตัวกันซ่อมแซมถนนเส้นนี้เอง เนื่องจากรองบประมาณจากทางอบจ.โคราชไม่ไหว เพราะเส้นทางนี้ทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างลำบาก อย่างน้อยการออกมาช่วยกันซ่อมแซมก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้”