แม่ทัพภาคที่2 “พลโทวิชัย แชจอหอ” ออกโรงหลัง “เทศบาล-หอการค้า-สภาอุตฯ” ยื่นหนังสือค้านแบบทางรถไฟรางคู่ไม่ยกระดับ ล่าสุดแม่ทัพภาคที่2 ยืนยันแบบรถไฟทางคู่ผ่าเมืองโคราช ต้องแก้ไขเป็นยกระดับ เพราะหากทางรถไฟไม่ยกระดับจะมีผลกระทบเรื่องของปัญหาการจราจร การบริหารจัดการผังเมือง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองโคราช แนะสำรวจความเห็นชาวโคราชเพิ่ม  เตรียมเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด หารือร่วมกันก่อนเสนอให้ รฟท. และ สนข.พิจารณาใหม่ ด้านผู้ว่าโคราช “วิเชียร จันทรโณทัย” ก็ไม่เห็นด้วยยืนยันทางรถไฟเข้าเมืองโคราชต้องยกระดับ

“หอการค้า-สภาอุตฯ”ยื่นค้านกับแม่ทัพฯ

ภายหลังจากที่ เทศบาลนครนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนภาคเอกชน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อเรียกร้องขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้พิจารณาทบทวนแบการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น จุดผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

กำแพงสูง 2 เมตรกั้นทางรถไฟทั้ง 2 ฝั่ง

ซึ่งรูปแบบเดิมจะผ่านจุดตัดถนนจำนวน 15 จุด โดยมีกำแพงสูง 2 เมตรกั้นทั้งสองข้างทางรถไฟตลอดแนว และมีการแก้ปัญหาด้วยการก่อสร้างทางเกือกม้าและถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ 6 จุดแทน ซึ่งหลายหน่วยงาน อาทิ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบนี้ เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาการจราจร กระทบวิถีชีวิตชาวโคราช และการพัฒนาเมืองในอนาคตทำได้ยากนั้น

แม่ทัพฯเห็นด้วยทางรถไฟต้องยกระดับ

ล่าสุดวันเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2560  พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า “ในประเด็นที่มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งเทศบาลนครนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ทบทวนแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมานั้น ตนเห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะเท่าที่ดูแบบเดิมที่ สนข.ได้ออกแบบไว้ จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตตัวเมืองนครราชสีมามาก”

กระทบจราจร-ผังเมืองและเศรษฐกิจโคราช

“โดยจะมีผลกระทบเรื่องของปัญหาการจราจร การบริหารจัดการผังเมือง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองโคราชมาก ดังนั้นหลายฝ่ายจึงเห็นควรที่จะให้แก้ไขเป็นทางยกระดับแทน แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมอีกครั้ง เพราะช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้มีการเซ็นต์สัญญาก่อสร้างอย่างเป็นทางการใดๆ”

เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วน

“สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีประโยชน์มากกับประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการประชุมหารือกับทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะเสนอไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สนข.พิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้างต่อไป” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว

ผู้ว่าฯเห็นด้วยทางรถไฟต้องยกระดับ

ด้านนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรองปธ.หอการค้าฯ และนายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หลังจากได้ไปยื่นหนังสือถึง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยทางผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวว่า “จังหวัดเองต้องรวบรวมข้อมูลจากพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่เห็นว่าทางรถไฟรางคู่น่าจะยกระดับเพื่อให้การจราจรในจังหวัดติดขัดอย่างมากให้ลดปัญหาน้อยลง ทางจังหวัดก็เห็นด้วยในเรื่องนี้”

รวมข้อมูลเสนอรัฐมนตรีว่าการคมนาคม

“การรถไฟก็มีเหตุผลที่จะให้รางรถไฟอยู่ระดับล่าง แต่ชาวโคราชก็มีเหตุผลที่จะให้ยกระดับไม่เช่นนั้นระยะยาวจะมีปัญหาการจราจรและมีปัญหาเรื่องความเจริญเติบโตของเมืองและกระทบกับระบบเศรษฐกิจของเมืองโคราชอย่างมาก เพราะว่ารถไฟที่วิ่งปัจจุบันในเขตตัวเมืองมีจุดตัดถึง 14 จุดหากมีการปิดทั้งหมดแล้วทำสะพานใหม่ไม่กี่จุดจะกระทบเศรษฐกิจทั้งหมดและหลังจากนี้เราจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการคมนาคมต่อไป”

ไม่มีปัญหาถ้าการรถไฟฯลงทุนเพิ่มครั้งเดียวจบ

“ถ้าทางรถไฟยอมลงทุนเพิ่มอีกไม่มากเพื่อสร้างทางยกระดับรถไฟรางคู่ที่วิ่งอยู่ในเขตตัวเมืองโคราช ก็แค่ลงทุนครั้งเดียวก็จบและจะสามารถแก้ปัญหาจราจรได้ทั้งหมด ส่วนที่การรถไฟออกมาบอกว่าโคราชยกระดับทางรถไฟไม่ได้ ตนมองว่าการรถไฟคงมองเรื่องวิศวกรรมการก่อสร้างอย่างเดียว แต่ที่เรารวบรวมข้อมูลเป็นปัญหาอื่นๆที่จะตามมา โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในเขตชุมชนและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ถ้าเราเอาเหตุผลต่างๆไปให้การรถไฟเขาคงเข้าใจ และน่าจะทบทวนเรื่องนี้ใหม่” ผู้ว่าฯกล่าว