ผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย นำคณะภาครัฐและเอกชนโคราช แนะนำสายการบิน “นิวเจน แอร์เวย์ส” เที่ยวบินโคราช – ภูเก็ต กับคณะรองผู้ว่าฯภูเก็ตและภาคเอกชน เชื่อมโยง 2 ภูมิภาค 2 จังหวัด“โคราช-ภูเก็ต” หวังเพิ่มจำนวนโดยสาร ด้วยการแลกเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยว และนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดที่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินสายตรง พร้อมเตรียมยกทีมไปเชียงใหม่ต้นปีหน้า

หลังจากเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา, นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และนายประวัติ ดวงกันยา ผอ.สนามบินนครราชสีมา นำชาวโคราชกว่า 80 คน เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “โคราช-ภูเก็ต” โดยสายการบิน “นิวเจน แอร์เวย์ส” เที่ยวบินที่ E3 7221

สำหรับคณะผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย นอกจากทริปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ จ.ภูเก็ตแล้ว ในวันที่ 4 ธ.ค. คณะจากโคราชทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมประชุมระหว่าง จ.นครราชสีมา และจ.ภูเก็ต เรื่องการบินเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคและการท่องเที่ยวเขตอารยธรรมอีสานใต้ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องการบินพลเรือน จ.ภูเก็ต

และล่าสุดวันนี้วันที่ 4 ธ.ค.2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน ตัวแทนจากหอการค้าฯ ห้างเดอะมอลล์โคราช และสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส พร้อมชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานเชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา – ภูเก็ต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ และเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท นิวเจนแอร์เวย์ส จำกัด เปิดเที่ยวบินเส้นทางนครราชสีมา – เชียงใหม่ และนครราชสีมา – ภูเก็ต โดยเปิดเที่ยวบินเป็นปฐมฤกษ์วันแรกเมื่อ-วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการกระจายการท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมือง ในการเดินทางอากาศโดยอากาศยาน ให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคภายในประเทศและต่างประเทศ”

“ซึ่งจะทำให้เชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยานในภูมิภาค และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามนโยยายของรัฐบาล”

ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวอีกว่า “เพื่อเป็นการส่งเสริมเส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาค ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้นำหัวหน้าหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรเอกชน ซึ่งประกอบด้วย หอการจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสากรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาพบปะแลกเปลี่ยนกับทางจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน 2 ภูมิภาคดังกล่าวอีกด้วย”