14 ธันวาคม “เอไอเอส” พร้อมแกรนด์โอเพ็นนิ่งอาณาจักร “AIS CONTACT CENTER DEVELOPMENT & TRAINING ARENA” ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และ CONTACT CENTER แห่งใหม่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด โคราช ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด

ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้แก่ประเทศ ซึ่งมิได้หมายความเพียง “เทคโนโลยี” แต่รวมถึง ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอีก 1 หัวใจหลักที่จะสร้างความแข็งแกร่ง และเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ประเทศ และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมงานบริการผ่าน CONTRAC CENTER ที่จะสร้างอาชีพ ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยอีกทางหนึ่ง

สำหรับ “AIS CONTACT CENTER DEVELOPMENT & TRAINING ARENA” แห่งนี้ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมและฝึกอบรม ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 1 ชั้น อาคารสูง 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ที่จอดรถ 100 คัน รวมพื้นที่ประมาณ 20,400 ตารางเมตร ในพื้นที่กว่า 10ไร่ ริมถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นอกจากนี้ AIS CONTACT CENTER ยังจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และ CONTACT CENTER แห่งใหม่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด พร้อมยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยด้านการบริการอย่างยั่งยืน

สำหรับ AIS CONTACT CENTER มีโซนต่างๆประกอบด้วย โซน AIS EXHIBITION, โซน AIS WORK SPACE, โซน AIS CONTACT CENTER OPERATION AREA, โซน AIS WELLNESS และโซน AIS DEVELOPMENT & TRAINING CENTER

และคณะผู้บริหาร “เอไอเอส” โดยคุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส เตรียมจัดงานเปิดตัวแกรนด์โอเพ็นนิ่ง “AIS CONTACT CENTER DEVELOPMENT & TRAINING ARENA” สุดยิ่งใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ AIS CONTACT CENTER ต.โคกกรวด อ.เมือง โคราช