“อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล” เปิดแถลงข่าวสยบปัญหาภายในวงษ์ตระกูลเดินหน้าสร้างศรัทธา “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” ให้กลับมาเข้มแข็งสมเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในอีสาน” ที่มีชื่อเสียงยาวนาน 38 ปี ก้าวสู่ 4 ทศวรรษพร้อมพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหมด 8 คณะวิชา 29 หลักสูตร ปั้นนักศึกษาคุณภาพสู่อนาคตและชีวิตใหม่ซื่อสัตย์สู้งาน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 65 “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้จัดแถลงข่าว “ก้าวไปอย่างยืนยงกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” โดยมี อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล รักษาการอธิการบดี, อ.ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล รักษาการรองรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และรศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ตัวแทนคณบดี 8 คณะวิชา) ร่วมแถลงข่าว

อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล รักษาการอธิการบดี กล่าวว่า “จากการที่มีข่าวคราวแพร่สะพัดออกไปของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลตามที่พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันแล้วนั้น เมฆหมอกต่างๆ ที่เคยอึมครึมมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี วันนี้ตนในฐานะผู้ถือใบอนุญาตต่อจาก อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้ก่อตั้ง และเป็นอธิการบดีคนปัจจุบันหลังจากที่เคยอยู่ในตำแหน่งมาถึง 34 ปี การเติบโตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากจะผลิตบุคลากร ประสิทธิ์ประสาทวิชาความ รู้ในวิชาแขนงต่างๆ ที่จบและสำเร็จออกไปรับใช้สังคมอย่างมากมายมหาศาล”

“มหาวิทยาลัยของ เราไม่เคยแม้แต่น้อย ที่จะคิดเพียงปริมาณของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาแล้วจบออกไปเพียง อย่างเดียว แต่ปฐมแห่งความคิด ความตั้งใจของผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล มีปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่า นอกจากความรู้ที่ได้รับจากที่นี่ไปแล้วในเรื่องของจริยธรรมที่จะต้องสถิตย์ติดอยู่ในจิตใจความคิดของศิษย์ทุกๆรุ่นจะต้องคู่กันไปดังปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ จริยธรรมนำปัญญา”

อาจารย์ปราณี กล่าวอีกว่า “จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการชี้แจงแถลงข่าวในวันนี้ ความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้น แม้จะไม่กระทบการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็ไม่อาจจะปล่อยปละละเลยได้ ถึงจะเป็นบุคคลที่มาใช้นามสกุลวงษ์ชวลิตกุลก็ตาม แต่ถ้าหากกระทำความผิด ละเลยต่อความถูกต้อง เราก็มิอาจจะละเว้น ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามผิดก็คือผิด เพื่อให้ความเชื่อมั่นของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งท่านผู้ปกครอง ได้ไว้วางใจว่า มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุลและสถาบันอื่นๆ ในเครือ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา จะไม่เลี้ยงหรือเข้าข้างบุคคลที่พฤติกรรมทุจริตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่”

“เหตุการณ์ที่ผ่านมา ทุกสถาบันของเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ก่อตั้งขึ้นมา 38 ปี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราจะรักษาคุณภาพชื่อเสียงที่ดีงามไม่เพียงแต่ตัวของสถาบัน เพื่อให้ความเชื่อมั่นของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งท่านผู้ปกครอง ได้ไว้วางใจว่า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและสถาบันอื่นๆในเครือ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เราจะรักษาคุณภาพชื่อเสียงที่ดีงามไม่เพียงแต่ตัวของสถาบัน แต่ยังคำนึงถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปจากที่แห่งนี้ได้มีความภูมิใจ”

อาจารย์ปราณี กล่าวต่อว่า “และเรายังคำนึงถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปจากที่แห่งนี้ ได้มีความภูมิใจที่ผู้บริหารยังคงเฝ้าระวัง เพื่อทุกท่านมีความมั่นใจในการส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แห่งนี้ ที่มีความมั่นคง มีความคล่องตัวของ ความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่รวดเร็วในการตัดสินใจ ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการลงทุนกับเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ต้องรองบประมาณจากภาครัฐ”

“ดังนั้นตนและคณะผู้บริหารรวมทั้งคณาจารย์ทุกคณะวิชา ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านทั้งในโคราช จังหวัดใกล้เคียงและทุกๆจังหวัดได้ว่ามหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุลจะอยู่คู่จังหวัดนครราชสีมาอยู่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาควบคู่กับคุณธรรม” อาจารย์ปราณี กล่าว

ด้าน ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับคุณภาพทางการศึกษา และความมั่นใจของ ผู้ปกครอง นักศึกษา และ ศิษย์เก่า เน้นคุณภาพการศึกษา มาเป็นอันดับแรกที่สำคัญที่สุด กับรางวัลระดับชาติ ทั้งบุคลากร ( อาจารย์ต้นแบบ ด้าน WIL ) และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน และ นักศึกษา ( รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประดิษฐ์หุ่นยนต์)”

“2. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอนาคต และเป็น New s-Curve ขอบประเทศ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / Logistic / digital transformation / วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 2.1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long learning) เน้น ให้เกิด Reskill Upskill Newskill (RUN) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ นอกจากนักศึกษาปกติแล้ว คือ กลุ่มคนทำงาน โดยมีเป้าหมาย ให้อัตราการได้งานทำของประชากรในจังหวัดสูงขึ้น

 2.2 CreditBank ธนาคาร หน่วยกิต ที่ผู้เรียนสามารถเรียน Short Course และ สะสมหน่วยกิต เพื่อรับใบปริญญาได้ หรือ สามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย (วิชาที่เกี่ยวกับ Design thinking/ หรือ วิชาชีพต่างๆ ที่อยู่ในคณะวิชาทั้ง 8 คณะ)

 2.3 การเรียนข้ามศาสตร์ เสริมความรู้ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เช่น วิศวะ เรียนเสริมความเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

 3. Talent mobility ร่วมมือกับ ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของภาคอุตสาหกรรม และ พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยตลอดเวลา”

รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะบดี 8 คณะวิชา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้เปิดมา 38 ปีแล้ว ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหมด 8 คณะวิชา 29 หลักสูตร  ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพทุกหลักสูตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เน้นคุณภาพดังคำอัตลักษณ์ “นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์และสู้งาน” เพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนที่จบไปแล้วก็มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม พร้อมสู้งานในอนาคตต่อไป”