คืบหน้าสรุปทางรถไฟทางคู่ยกระดับช่วงผ่าเมืองโคราช หลัง “นายกฯประยุทธ์” มา ครม.สัญจรโคราช ไฟเขียวให้ยกระดับตามขอ ล่าสุดคมนาคมและตัวแทนจากโคราช ได้ข้อสรุปแล้วต้องทุบสะพานสีมาธานี ทำเกือกม้ายูเทิร์น 2 จุด ส่วนสะพานหัวทะเลคงอยู่ ใช้งบทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้าน ระยะทาง 5.1 กม.สร้างช้ากว่าเดิม 19 เดือน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว, ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ,โยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 5, ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รฟท. เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ กรณีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับผ่านตัวเมืองนครราชสีมาและอำเภอสีคิ้ว โดยมีนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

สะพานข้ามหัวทะเลได้ข้อสรุปไม่ต้องทุบทิ้งเป็นช่วงทางลงทางรถไฟ

หลังจากการประชุมมีข้อสรุป โดยการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ จะมีถนนลอดทางรถไฟจำนวน 8 แห่ง และเป็นโครงสร้างยกระดับทางรถไฟ ช่วง กม.256+900 ถึง กม.266+000 ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร

สะพานข้ามหน้าโรงแรมสีมาธานีต้องทุบทิ้งสร้างเกือกม้ายูเทิร์นแทน 2 จุด

เริ่มก่อสร้างจากช่วงเลยสถานีภูเขาลาด ดำเนินการยกคันทางและวาง Box ลอดใต้ทางรถไฟ โดยทางรถไฟลอดสะพานเลี่ยงเมืองจากนั้นจึงยกระดับที่ระดับ 2 พร้อมทั้งทุบรื้อสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟบริเวณโรงแรมสีมาธานี จนถึงสถานีนครราชสีมาแล้วจึงลดระดับลงก่อนถึงสถานีชุมทางจิระ โดยเป็นคันทางวาง Box ลอดใต้ทางรถไฟจนถึงลอดใต้สะพานหัวทะเล

และได้มีแนวทาง ในการดำเนินการในพื้นที่ตัวเมือง นครราชสีมาดังนี้

1.มีการยกระดับ 8 ม.(ระดับ 2 ) ยาว 5.1 กม.,

2.สถานีหัวรถไฟมีการยกระดับ ส่วนสถานีชุมทางจิระอยู่ระดับพื้นดิน สูง 2 ม.,

3.ทุบสะพานโรงแรมสีมาธานี แล้วสร้างสะพานยูเทิร์น 2 แห่ง,

4.งบประมาณดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2,992 ล้านบาท,

5.ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดเพิ่มขึ้น 19 เดือน

สำหรับ อ.สีคิ้ว ยกระดับใช้ท่อเหลี่ยมสูง 3 ม.และยกระดับ 2 แห่ง ใช้งบเพิ่ม 93 ล้านบาท ระยะเวลาเพิ่ม 17 เดือน โดยจะยกเลิกประกวดราคาที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 นี้ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และขอวงเงินเพิ่มต่อในการประชุมครม.ต่อไป ทั้งนี้เป็นการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวโคราชและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่มาประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา