“เทอร์มินอล21โคราช” จัดโปรแรงช้อปทุกวัน “ลุ้นทองทุกสัปดาห์” ลุ้นรับทองคำ 1 บาท 6 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท เผยรายชื่อผู้โชคดีได้รับทองคำ และรางวัลอื่นๆสัปดาห์ที่ 3 ครั้งสุดท้ายแล้ว

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณชั้นG ศูนย์การค้า“เทอร์มินอล21โคราช” โดย คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้ร่วมกับสื่อมวลชนโคราช จับรางวัลสัปดาห์ที่2 จากผู้ร่วมส่งคูปองชิงโชค “ลุ้นทองทุกสัปดาห์” ลุ้นรับทองคำ 1 บาท 6 รางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท ช้อปทุกร้านค้าทุก 500 บาท ลุ้นรับรางวัลรวมกว่า 5 แสนบาท

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่3 มีดังต่อไปนี้

คุณคณิสร์   ปราบภัย          ทองคำ 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท

คุณณัฐจิรา มุ่งสมบูรณ์       ทองคำ 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท

คุณภัทรพร  คาทาสี            ทองคำ 1 สลึง มูลค่า 6,000 บาท

คุณกันตยศ สุภารีย์              ทองคำ 1 สลึง มูลค่า 6,000 บาท

คุณกิตติ  วงษ์วุฒิศักดิ์         เครื่องเล่น Blu -ray Panasonic มูลค่า 12,990 บาท

คุณเยาวพา  ตั้งศรีเสรี         เครื่องเล่น Blu -ray Samsung มูลค่า 1,899 บาท

คุณสำเรียง  แก้วมะราช     เครื่องเล่น Blu -ray Samsung มูลค่า 1,899 บาท

คุณอาภาภรณ์  วัชระมูสิก แว่นกันแดด เรย์แบน มูลค่า 10,000 บาท

คุณชัยมงคล  ษัฎเสน         แว่นกันแดด เรย์แบน มูลค่า 10,000 บาท

คุณชุติมา   ตุรงค์เรือง        แว่นกันแดด เรย์แบน มูลค่า 10,000 บาท

คุณเจติยา  ภวคุณปรีดา       ลำโพง W-king มูลค่า 5,300 บาท

คุณมาระตรี   ช่วยรักษ์       ลำโพง Wireless  มูลค่า 3,800 บาท

คุณอนงค์  องค์ชนะสูง      ลำโพง Wireless  มูลค่า 3,800 บาท

คุณพรธิพา  พรโสภณ        กระเป๋า Anello ขนาด 15 นิ้ว มูลค่า 2,500 บาท

คุณบุญสม   พัฒนขจร       Gift  Voudher มูลค่า 5,000 บาท ร้าน KT optical

คุณสุภาพร  ฉนำกลาง       Gift  Voudher มูลค่า 5,000 บาท ร้าน KT optical

คุณชัชชัย   นามศรี             Gift  Voudher มูลค่า 5,000 บาท ร้าน Optical 88

คุณชนาลัย  โดมกระจาง   Gift  Voudher มูลค่า 5,000 บาท ร้าน Optical 88

คุณวิชุดา  เฟิชรโต              Gift  Voudher มูลค่า 5,000 บาท ร้าน Optical 88

คุณรัลสุคนธ์  ประมวลศักดิกุล         Gift  Voudher มูลค่า 3,000 บาท ร้าน Jaspal

คุณพีรณัฐ  แสงสุระ           Gift  Voudher มูลค่า 3,000 บาท ร้าน Jaspal

คุณณัฐพงศ์  จันทบุรี          Gift  Voudher มูลค่า 3,000 บาท ร้าน Jaspal

คุณวศินี  นวฤทธิศวิน        Gift  Voudher มูลค่า 3,000 บาท ร้าน Jaspal

คุณสมริน  อิ่มกระดี           Gift  Voudher มูลค่า 3,000 บาท ร้าน Jaspal

คุณชวรีย์  มูลสิน Gift  Voudher มูลค่า 3,000 บาท ร้าน Jaspal

คุณบุญเวิน   พิลาบุตร        Gift  Voudher มูลค่า 2,000 บาท ร้าน Da+PP

คุณกันตพงศ์   เหล่าสุวรรณวัฒน์    Gift  Voudher มูลค่า 2,000 บาท ร้าน Da+PP

คุณสุนิสา   จันทร์นอก       Gift  Voudher มูลค่า 1,000 บาท ร้าน Quik silver

คุณชนนิกานต์   ประดิษฐ์ Gift  Voudher มูลค่า 1,000 บาท ร้าน Quik silver

คุณดำรงค์   ประสาทพิรพรชัย         Gift  Voudher มูลค่า 1,000 บาท ร้าน Quik silver

คุณกนกวรรณ  วิถีเถือน     Gift  Voudher มูลค่า 1,000 บาท ร้าน Quik silver

คุณบุญเกิด   เอียมทอง       Gift  Voudher มูลค่า 1,000 บาท ร้าน Quik silver

คุณพรรณภัค   ปุณณศิริ     Gift  Voudher มูลค่า 1,000 บาท ร้าน Quik silver

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อติดต่อรับรางวัล ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ติดต่อขอรับได้ที่แคชเชียร์ Office ชั้น 1 ข้างร้าน Fancy Art หรือโทร.091-8185633 (กิ๊ฟ) ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า TERMINAL21 KORAT